Om Onsala rymdobservatorium

Bild 1 av 1
Onsala rymdobservatorium från luften
Onsala rymdobservatorium från luften. Foto: Chalmers/Magnus Falck

Onsala rymdobservatorium (eng. Onsala Space Observatory, OSO), den svenska nationella infrastrukturen för radioastronomi, förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum. Vi driver flera radioteleskop i Onsala, 45 km söder om Göteborg, och deltar i internationella projekt. Observatoriet är en geodetisk fundamentalstation.

Organisation

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet, och verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet​. Observatoriet grundades år 1949 av professor Olof Rydbeck.

För postadress, besöksadress, kontaktpersoner med mera, se sidan Kontakt.

Föreståndare
John Conway
Epost: john.conway@chalmers.se, telefon: 031-772 5503

Vice föreståndare
Eva Wirström
Epost: eva.wirstrom@chalmers.se, telefon: 031-772 5520, 031-772 6424

Administration
Administrativ chef, insitutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap: Camilla Kolm
Epost: camilla.kolm@chalmers.se, telefon: 031-772 1241

Presskontakter, kommunikatör: Robert Cumming
Epost: robert.cumming@chalmers.se, telefon: 031-772 5527, 070-493 3114

Observationssupport
Enhetschef: Michael Lindqvist
Epost: michael.lindqvist@chalmers.se, telefon: 031-772 5508

Teknisk supportgrupp
Enhetschef: ​Roger Hammargren
Epost: roger.hammargren@chalmers.se, telefon: 031-772 5551

Styrgrupp
Jan-Eric Sundgren, ordförande​
Carole Mundell, Department of Physics, University of Bath, UK
Daniela Thaller, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Tyskland
Garrelt Mellema, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet
Kirsten Kraiberg Knudsen, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola
Merja Tornikoski, Skoggård radioforskningsinstitut (Metsähovi Radio Observatory), Aalto-universitetet, Finland
Olga Botner, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet

Dessutom deltar John Conway, föreståndare för Onsala rymdobservatorium, och Eva Wirström, vice föreståndare för Onsala rymdobservatorium, i styrgruppens möten. Eva är också styrgruppens sekreterare.

Besök observatoriet

Vi välkomnar föranmälda besök.

Lediga tjänster

​För information om lediga tjänster, se:
Lediga tjänster på Chalmers​