Forskare Grafencentrum

Aleksandar Matic

Professor vid Materialfysik

Anders Palmqvist

Vicerektor vid Forskning och Chalmers styrkeområden

Andreas Isacsson

Biträdande professor vid Kondenserad materie- och materialteori

Andrei Vorobiev

Senior forskare vid Terahertz- och millimetervågsteknik

Avgust Yurgens

Biträdande professor vid Kvantkomponentfysik

Christian Müller

Professor vid Christian Müller Group

Christoph Langhammer

Professor vid Kemisk fysik

Dinko Chakarov

Biträdande professor vid Kemisk fysik

Elsebeth Schröder

Professor vid Kvantkomponentfysik

Ergang Wang

Biträdande professor vid Ergang Wang Group

Ermin Malic

Affilierad professor vid Kondenserad materie- och materialteori

Eva Olsson

Professor vid Nano- och biofysik

Floriana Lombardi

Professor vid Kvantkomponentfysik

Herbert Zirath

Professor vid Mikrovågselektronik

Itai Panas

Professor vid Oorganisk miljökemi 2

Ivan Mijakovic

Avdelningschef vid Systembiologi

Jan Stake

Professor vid Terahertz- och millimetervågsteknik

Jari Kinaret

Avdelningschef vid Kondenserad materie- och materialteori

Jie Sun

Gästforskare vid Kvantkomponentfysik

Johan Liu

Professor vid Elektronikmaterial

Julia Wiktor

Docent vid Kondenserad materie- och materialteori

Lars Nyborg

Professor vid Material och tillverkning

Leif Asp

Professor vid Material- och beräkningsmekanik

Luping Tang

Professor vid Byggnadsteknologi

Mikael Fogelström

Prefekt vid Mikroteknologi och nanovetenskap

Omid Habibpour

Forskare vid Mikrovågselektronik

Patrik Johansson

Professor vid Materialfysik

Paul Erhart

Proprefekt vid Fysik

Per Hyldgaard

Professor vid Elektronikmaterial

Per Rudquist

Docent vid Elektronikmaterial

Philippe Tassin

Biträdande professor vid Kondenserad materie- och materialteori

Ragnar Larsson

Avdelningschef vid Material- och beräkningsmekanik

Rickard Arvidsson

Docent vid Environmental Systems Analysis

Roland Kádár

Docent vid Konstruktionsmaterial

Samuel Lara Avila

Senior forskare vid Kvantkomponentfysik

Saroj Prasad Dash

Biträdande professor vid Kvantkomponentfysik

Sergey Kubatkin

Professor vid Kvantkomponentfysik

Thilo Bauch

Docent vid Kvantkomponentfysik

Timur Shegai

Docent vid Nano- och biofysik

Tomas Löfwander

Biträdande professor vid Tillämpad kvantfysik

Vincenzo Palermo

Affilierad professor vid Material och tillverkning

Witlef Wieczorek

Avdelningschef vid Kvantteknologi

Xiaoyan Zhang

Docent vid Kemi och biokemi