f7xdc_Dinko_Chakarov

Dinko Chakarov

  • Biträdande professor, Kemisk fysik, Fysik
0

Dinko Chakarov är experimentell fysiker. Han forskar inom området ytfysik, mer specifikt med utvärdering av mekanismerna för optiska excitationer i nanopartiklar och tillhörande fysikaliska och kemiska processer på deras gränssnitt. Fysik och kemi av vatten- och kol-material är av särskilt intresse. Han disputerade i Sofia, fortsatte sin akademiska karriär vid Cornell University och sen på Chalmers (1991). Förutom undervisning och handledning av doktorander, han är engagerad med vetenskapligt ledarskap och samordning av flera nationella och internationella projekt inom området nanomaterial och fotokatalys; Han är ordförande av Göteborgs Lise Meitner Award kommitté.