vbmtl_Luping_Tang

Luping Tang

  • Professor, Byggnadsteknologi, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
0

Luping Tang är professor på avdelningen för byggnadsteknologi och leder forskargruppen Byggnadsmaterial, på Chalmers. Som biträdande professor i byggnadsmaterial fokuserar han sin forskning på cementbaserade material och produkt, med inriktning mot materialens beständighet. Målsättningen är att skapa kunskaper, metoder och modeller till materialtillverkare, konstruktionsingenjörer och -förvaltare som kan designa, bygga och förvalta dyrbara byggnader och infrastrukturer för att hålla de önskade funktionaliteten under den designade livslängden. Tang’s metod Rapid Chloride Migration (RCM) har fått världsomfattande användning.