palermo_Vincenzo_Palermo

Vincenzo Palermo

  • Affilierad professor, Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap
0

I sin forskning använder Vincenzo Palermo nanoteknik och supramolekylär kemi för att skapa nya material med användningsområden inom mekanik, elektronik och energi. I synnerhet arbetar han med produktion av kolbaserade kompositmaterial som grafen.

Vincenzo Palermo fick sin Ph.D. i fysisk kemi 2003 vid University of Bologna, efter att ha arbetat vid University of Utrecht (Nederländerna) och vid Steacie Institute, National Research Council (Ottawa, Kanada).

Han har publicerat mer än 130 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter inom kemi, nanoteknik och materialvetenskap (> 4000 citat, h-index = 35).

Vincenzo Palermo har en delad position som forskningsdirektör för National Reseach Council of Italy, som professor vid Chalmers i Göteborg samt som vice ordförande för flaggskeppet Graphene. Mellan 2013 och 2017 har han varit ledare för arbetspaketet om flaggskeppets kompositer.

Han samordnade tidigare två stora europeiska forskningsprojekt: GOSPEL (Graphene-Organic SuPramolEcular Functional Composites) och International Training Network GENIUS (GraphenE-orgaNIc-hybridarkitekturer för organisk elektronik: en mUltiSite-utbildningsåtgärd) och var medlem i den vetenskapliga kommittén för EUROGRAPHENE-programmet av ESF.

År 2012 vann Vincenzo Palermo the Lecturer Award for Excellence av Federation of European Materials Societies (FEMS) och 2013 års Research Award av den italienska föreningen för kemi (SCI).

Han är också aktivt involverad i vetenskapspridning och ger seminarier till gymnasieelever och lekmän gällande samspelet mellan vetenskap och historia. Han har publicerat flera artiklar om vetenskapliga upptäckter för den allmänna publiken och två böcker om Albert Einstein (Hoepli, 2015) och Isaac Newton (Hoepli, 2016).

År 2017 vann han också Research Project Grant for Engineering Sciences, som tilldelades av Vetenskapsrådet samt tilldelades ett stipendium från Rune Berhardssons grafenfond.