Om Grafencentrum

Chalmers grafencentrum samlar forskning, utbildning och innovation kring grafen under ett gemensamt paraply. Här kan synergier mellan olika grafenprojekt identifieras, utnyttjas och utvecklas, samtidigt som vi skapar en miljö som är attraktiv för forskare, studenter och samarbetspartners. Chalmers grafencentrum är den naturliga ingången till det svenska nätverket för grafenforskning och utveckling samt till EU:s forskningsflaggskepp om grafen – Graphene Flagship.