Kursplan för Fartygsförlagd utbildning med nautisk inriktning, block 5

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOn board training and studies with a nautical profile, period 5
 • KurskodSJO765
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0211 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
0311 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75131
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0211 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0311 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 3

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 75137
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0111 Övning, del A 0 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  0211 Övning, del B 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  0311 Övning, del C 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 4

   • Undervisningsspråk Svenska
   • Anmälningskod 75138
   • Sökbar för utbytesstudenterNej
   • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

   Poängfördelning

   0111 Övning, del A 0 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
   0211 Övning, del B 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
   0311 Övning, del C 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Kurstillfälle 5

    • Undervisningsspråk Svenska
    • Anmälningskod 75148
    • Sökbar för utbytesstudenterNej
    • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

    Poängfördelning

    0111 Övning, del A 0 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
    0211 Övning, del B 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp
    0311 Övning, del C 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp

     Examinator

     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Behörighet

     Grundläggande behörighet för grundnivå
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Särskild behörighet

     Samma behörighet som det kursägande programmet.
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Kursspecifika förkunskaper

     Innehar godkänt läkarintyg för sjöfolk Godkänt i följande kurser: SJO764 Fartygsförlagd utbildning, block 4 SJO122 Radiokommunikatin ROC SJO301 Teknisk navigation och ruttplanering LNC302 Navigationssystem B LNC184 Sjukvård LNC183 Avancerad säkerhet Undantag från förskunskapskraven kan göras efter särskild prövning.

     Syfte

     Föreläsningarna syftar till att förbereda studenterna inför deras praktik och ge studenterna nödvändig kännedom om livet till sjöss för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig den fartygsförlagda utbildningen. Praktiken syftar till att utbilda/öva studenten i praktisk färdighet av tidigare erhållna teoretiska kunskaper under driftförhållande ombord i handelsfartyg i enlighet med STCW-konventionens krav samt att erhålla den sjötid som erfordras enligt Transportstyrelsen (TSFS 2011:116) för att erhålla behörighet såsom fartygsbefäl.

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     Generella lärandemål för all fartygsförlagd utbildning - Behärska sådan praktisk kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för att tjänstgöra som befäl på handelsfartyg Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - Demonstrera kunskap om och förmåga att planera och genomföra en resa - Kunna demonstrera ingående kunskap och förmåga att bestämma fartygets position med terrestra och celesta observationer såväl som med elektroniska hjälpmedel - Demonstrera ingående kunskap och förmåga att gå vakt - Demonstrera ingående kunskap och förmåga att använda radar, ARPA och övrig modern navigationsutrustning - Inhämta och tolka väderrapporter från olika källor - Demonstrera kunskap om och förståelse för nödrutiner ombord - Demonstrera kunskap om fartygsmanövrering och visa förståelse hur fartygets manöverförmåga kan påverkas av vind och ström, fart, djupgående m.m. - Demonstrera kunskap om och förståelse för lasthantering samt relevant(a)regelverk - Demonstrera kunskaper om fartygets huvud- och hjälpmaskin - Visa kunskap om och förmåga att hantera fartygets ballastsystem - Beskriva vilka certifikat och andra dokument som ska finnas ombord enligt internationella konventioner - Tillämpa åtgärder för att skydda den maritima miljön - Visa förmåga att planera och genomföra brand- och säkerhetsövningar ombord - Demonstrera kunskap om sjukvårdsutrustning ombord

     Innehåll

     - Föreläsningar - Praktik

     Organisation

     Perioden med fartygsförlagd utbildning föregås av ett antal föreläsningar. Redovisning/examination sker under perioden efter fartygsförlagd utbildning.

     Litteratur

     Se kurshemsidan

     Examination inklusive obligatoriska moment

     0111, Del A - Deltagit i obligatoriska moment 0211, Del B - Fullgjort minst 36 dagar ombord på fartyg - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly" - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare 0311, Del C - Fullgjort minst 360 dagars FFU under hela sjökaptensutbildningen - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly" - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare

     Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

     STCW