Kursplan för Sjövägsregler

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCollision avoidance
 • KurskodSJO885
 • Omfattning1,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i hanterandet av radar, ARPA och AIS-funktioner för att undvika kollisioner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer 
- Förklara ARPA:s utrustning funktion samt begränsningar
- Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse

Innehåll

- Analys av trafiksituationer
- Internationella sjövägsreglerna
- Manuell radarplotting
- Funktion och begränsningar för radarns ARPA-funktion

Organisation

Föreläsningar
Övningar
Simulatorövningar

Litteratur

The Colregs Guide, Dokkum, ISBN 9789071500282

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW