Kursplan för Maskin- och elteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine engine systems
 • KurskodSJM046
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75159
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2022 fm L
 • 09 Okt 2021 em L
 • 23 Aug 2022 em L
0219 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om maskinsystem ombord i ett fartyg. Med maskinsystem avses här både maskinella och elektriska system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Ge exempel på olika typer av drivlinor för handelsfartyg.
- Identifiera och beskriva olika delsystem i ett fartygsmaskinrum.
- Förklara den grundläggande konstruktionen hos en dieselmotor med dess kringsystem.
- Beskriv de grundläggande faktorerna som styr underhållet av en dieselmotor med kringsystem.
- Beskriva funktionen och struktur på däcksmaskineri.
- Förklara  funktionen samt uppbyggnaden av hydrualsystem för fartyg.
- Beräkna bränsleförbrukningen för ett handelsfartyg vid olika belastningar och farter.
- Beskriva energiproduktionen och energibalanser i ett handelsfartyg.
- Redogöra för likström och växelström principen.
- Beräkna enklare likström och växelström system.
- Beskriva risker i samband med elarbeten.
- Beskriva olika strukturer och personskyddsanordningar på fartygselsystem.
- Beskriva uppbyggnad,funktioner,risker med Högspänningssystem ombord

Innehåll

- Indelning, värmemotorer 
- Bränslesystem som är förkommande på dieselmaskiner
- Bränsle, kvalitet, olika sammansättningar och grundbegrepp samt systemuppbyggnad
- Smörjoljesystem och separatorer
- Kylvattensystem och kringutrustning för dieselmotorer
- Pumpar: Funktion, principer, användning
- Läns- och ballastsystem
- Ånga, systemkännedom, grundprinciper
- Övervakningssystem för ett fartygsmaskinsystem
- Hydraulik och användningsområde för hydraulik på däcksmaskineri
- Färskvattensystem och avloppssystems uppbyggnad på ett fartyg
- Likström princip och beräkningar
- Växelström/ombord system beräkningar
- Faror med el och hur man arbetar med elsäkerhet
- Energibalanser och hur energin kan fördelas i ett fartyg
- Högspänningssystem ombord
- Laboration i maskinrumsimulator
- Laborationer el och maskinsystem på Maritiman

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, laborationer och simulatorövningar . Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Skriftlig tentamen
Del B: Inlämningsuppgift med obligatorisk maskinrumssimulering

Hjälpmedel vid tentamen
Chalmersgodkänd miniräknare

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/2 Maintain safe navigation through the use of information from navigation equipment and systems to assist command decision making
 • A-II/2 Operate remote controls of propulsion plant and engineering systems and services
  Ingår även i kurs:

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten