Kursplan för Oceannavigering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOcean navigation
 • KurskodSJO775
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75155
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2022 fm L_DATA
 • Kontakta examinator
 • 25 Aug 2022 fm L_DATA
0212 Övning, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM001 Nautisk matematik
SJM005 Terresternavigation och sjömanskap
SJM020 Meteorologi och oceanografi

Syfte

Att ge studenten kunskap om oceannavigering, framförallt inom astronomisk navigation, storcirkelnavigering samt weather routing.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beräkna sin position och kontrollera fartygets kompasser med hjälp av himlakropparna samt bedöma noggrannheten i resultatet.
- Använda weather routing programvara
- Planera en oceanpassage med avseende på tid, väderprognos och statistik.
- Beräkna olika storcirkelrutter.

Innehåll

Astronomisk navigation
Navigationshistorik och bakomliggande teori, repetition av jordens koordinatsystem, sfärisk trigonometri, tidberäkningar, astronomiska ortlinjer och positionering samt kompasskontroll m.h.a. himlakroppar.

Storcirkelnavigering
Sfärisk trigonometri, koordinatsystem, loxodromer, ren storcirkelnavigering, vertex, kompositsegling.

Weather routing/passage plan
Väderkartor, väderprogramvara, områden med is, oceanpassage

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och projektuppgifter samt obligatoriska tester på webbaserad lärplattform.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

66% Ticking per tillfälle
Godkänd Weather routing labb
Godkänd Projektuppgift

Skriftlig Individuell tentamen (Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd).


Hjälpmedel vid tentamen
- Transportörer
- Passare
- Typgodkänd miniräknare

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-06-22: Tentamenstid Tentamenstid ändrat från Eftermiddag till Förmiddag av Tentaadm
   [2022-08-25 4,5 hp, 0112]
  • 2022-03-08: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 6 timmar av Johan Magnusson
   [2022-06-01 4,5 hp, 0112]