Kursplan för Passagerarfartyg och krishantering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-03-24 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPassenger ships and crowd and crisis management
 • KurskodSJM121
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareFVIID
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 69116
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Övning 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

LNC185 Avancerad säkerhet

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten förståelse och kunskaper om den operativa driften och ledarskapet ombord på ett passagerarfartyg, med speciellt fokus på fartygets nöd- och krisorganisation samt hantering av stora grupper passagerare och besättning. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i organisation och ledningsstrukturer ombord på passagerar- / kryssningsfartyg.
- Kunskaper i policy och procedurer speciella förpassagerar- / kryssningsfartyg.
- Kunskaper och praktiska färdigheter specifikt för fartygsoperationer förpassagerar- / kryssningsfartyg.
- Teoretiska kunskaper i krishantering för behörighetskursen Crowd and Crisis Management, CCM 

Innehåll

- Passagerar- / kryssningsfartygs organisation och ledningsstruktur
- Policy och procedurer för passagerar- / kryssningsfartyg
- Simuleringar av specifika fartygsoperationer speciella för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg
- Krishantering (Crowd and Crisis Management, CCM)

Organisation

- Passagerarfartyg/Kryssningsfartygs organisation och ledningsstruktur. (Föreläsningar)

- Policy och procedurer för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg (Föreläsningar)

- Simuleringar av specifika fartygsoperationer speciella för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg (simuleringar obligatorisk deltagande)

- Krishantering - Crowd and Crisis Management, CCM (30 timmar, obligatoriskt deltagande)
Fartygets säkerhetsorganisation (Föreläsning)
- Katastrofer till sjöss
- Katastrofpsykologi
- Planera säkerhetsorganisationen och genomföra realistiska övningar
- Utnyttja befintliga mänskliga och materiella resurser
Optimalt utnyttjande av resurser (Föreläsning)
- Ledarskap och beslutsfattande i konflikt och under stress
- Situationsbedömning och åtgärder
- Leda och dirigera besättning och passagerare i nödsituationer
- Hantering av folkmassor
- Motivera, uppmuntra passagerare och besättning samt inge förtroende
Agerandet under och efter en nödsituation samt kontroll av passagerare och besättning vid en nödsituation samt teorin bakom kris och stresshantering (Föreläsning)
- Posttraumatisk stress
- Stressyndromen inklusive de akuta
- Stressreaktioner
- Förebygga och bemöta akut stress
- Gruppen i stress och dess förväntade reaktioner
- Psykisk eftervård i samband med olyckor
- Debriefing: att lära av erfarenheten
Kommunikation under och efter en nödsituation (Föreläsning)
- Intern kommunikation
- Kommunikationshinder och strategier
- Information till passagerare
- Media hantering

Del av kursen - Krishantering / Crowd and Crisis Management, CCM - uppfyller kraven i TSFS 2011:116 Allmänna råd till bilaga 6 "Riktlinjer för utformning av utbildning i krishantering" för utfärdande av certifikat.

Litteratur

Magnusson, T. och Lewenhaupt, I (2013) Krisledarskap - Beredskap och hantering av kriser inom sjöfarten Jure Förlag ISBN 978-91-7223-518-2

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänt på inlämningsuppgifter (U/G)


Obligatorisk deltagande på simulering


Obligatoriskt deltagande i Krishantering - Crowd and Crisis Management (CCM)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-03-24: Inställd Ändrat till inställd av Beslut, FVIID startar inte H21
   [Kurstillfälle 1] Inställt