Kursplan för Navigationssystem

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNavigation systems
 • KurskodSJM060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75153
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2022 fm L
 • 11 Apr 2022 em L
 • 24 Aug 2022 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om mätprinciper, funktioner, användning och kontroll av navigationsinstrumenten ombord och hur dessa är sammankopplade samt informationssäkerhet kring dessa system. Kursens syfte är också att ge kunskaper om olika kartprojektioner, begrepp inom geodesi och elektroniska sjökortssystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara geodetiska grundbegrepp och principen för kartprojektioner
- Förklara mätprincip, uppbyggnad, funktion och handhavande av fartygets navigationsutrustning (sjökort , satellitnavigationssystem, radionavigationssystem, kompasser, fart och distansmätare, ekolod, girhastighetsindikatorer, RADAR, AIS, ECDIS och integrerade bryggsystem) samt analysera informationen från dessa på ett korrekt sätt
- Kontrollera funktion och tillförlitlighet hos ovanstående instrument.
- Analysera och beräkna positionsnoggrannhet ifrån olika positionskällor
- Förklara styrinrättningens uppbyggnad
- Förklara kurskontrollsystemets uppbyggnad.

Innehåll

- Grundläggande geodesi
- Kartprojektioner
- Sjökortets uppbyggnad
- Magnetkompassen
- Gyrokompasser
- Andra kompasser
- Marina djupmätningsinstrument
- Marina fartmätningsinstrument
- Marina radarsystem
- Globala satellitbaserade positioneringssystem
- Automatiska identifikationssystem
- ECDIS uppbyggnad och funktion
- Integrerade bryggsystem
- Styrsystem
- Kurskontrollsystem
- Positionsanalys
- Grundläggande IT-säkerhet

Organisation

Kursen är uppbyggd av hemstudier, föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Electronic and Acoustic Navigation systems for Maritime Studies av Norvald Kjerstad.
ISBN 9788292186572

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW