Kursplan för Bryggtjänst: profilkurs kryssning

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBridge team work: Cruise profile
 • KurskodSJM102
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75150
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Laboration, del B 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM080 Manövrering och navigering i begränsade farvatten
SJO775 Oceannavigering
SJO900 Organisation och ledarskap ombord

Syfte

Syftet med kursen är att ge träning och utbildning i operationella aspekter av mänskligt beteende, ledarskap och management på managementnivå. Genom att applicera bryggbaserad procedurträning för bryggprocedurer kommer studenten att utveckla sina tekniska och icke-tekniska färdigheter i normala och kritiska situationer med ett perspektiv relaterat till vald profilering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Generellt för alla profiler

(L1) Förklara procedurer, organisation och kommunikation i ett bryggteam under normala och kritiska situationer.
(L2) Tillämpa riskanalystekniker på vanligt förekommande, riskabla uppgifter

Profilspecifika

(L3) Tillämpa bryggprocedurer, checklistor och BRM-verktyg som används på passagerar/kryssningsfartyg under normala och kritiska situationer.
(L4) Tillämpa reseplanering enligt de kriterier som används på passegerar/kryssningsfartyg

Innehåll

För alla profiler

- Bryggtjänstgöring och ledarskap
- Bryggprocedurer och checklistor for normala och kritiska situationer
- Kommunikation
- Metoder för reseplanering
- Tekniker för riskanalys

Profilspecifika

- Bryggprocedurer och checklistor för passagerar-/kryssningsfartyg
- Navigationsmetodik för passagerar-/kryssningsfartyg
- Navigationspolicy passagerar-/kryssningsfartyg
- Funktionsbaserad bemanning på passagerar-/kryssningsfartyg
- BRM i stora bryggteam
- Ankring och personbefordran med tenderbåtar
- Manövrering vid avgång/ankomst

Organisation

Kursen är indelad i två moment. En generell del för alla profilspår med fokus på fördjupad förståelse för bryggtjänstgöring, kommunikation, reseplanering och riskanalys. Moment två kommer att bidra till ytterligare förståelse för profilspecifka kunskaper och färdigheter i syfte att förbereda studenterna för bryggtjänstgöring.

Kursen kommer att innehålla föreläsningar, obligatoriska inlämningar och simulatorövningar.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0118/Inlämningsuppgifter (3hp)

Inlämningsuppgift bryggtjänstgöring (U,G) examinerar lärandemål L1
Inlämningsuppgift riskanalys (U,G) examinerar lärandemål L2
Inlämningsuppgift av en komplett reseplanering (U,G) examinerande lärandemål L4

Moment 0218/Simuleringar (4,5hp)

Utvärdering i simulator (U,3,4,5), examinerar lärandemål L3

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW