Kursplan för Terresternavigation och sjömanskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTerrestrial navigation and seamanship
 • KurskodSJM005
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75160
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2021 em L_DATA
 • 03 Jan 2022 em L_DATA
 • 17 Aug 2022 em L_DATA
0216 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Tentamen, del C 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2022 em L_DATA
 • 11 Apr 2022 fm L_DATA
 • 23 Aug 2022 em L_DATA
0416 Övning, del D 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0516 Projekt, del E 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper för att med ett mindre fartyg kunna navigera i kustfarvatten med terresta metoder. Vidare ges grundläggande kunskaper inom sjömanskap för att kunna hantera ett mindre fartyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Agera i enlighet med Chalmers Etikpolicy gällande studenter
- Kunna morse och flagsignalering i enlighet med international code of signals
- Förklara positionsbestämning med terrestra ortlinjer och dess noggrannhet.
- Visa förmåga att utföra tidvattenberäkningar i alla hamnar
- Visa förmåga att bestämma position med hjälp av terrestra ortlinjer.
- Visa förmåga att göra ström- och avdriftskonstruktioner i sjökort med tidvatten.
- Beskriva symboler och ljuskaraktärer i sjökort/ENC och nautiska publikationer.
- Förklara korrektion av sjökort/ENC och publikationer
- Tolka och tillämpa de internationella sjövägsreglerna i enkla trafiksituationer
- Visa förmåga att bestämma magnetkompassen fel och applicera dessa i navigationen.
- Förbereda och genomföra en reseplanering skärgårdsavsnitt.
- Använda visuella- och radarmetoder för säker navigation i kustnära farvatten och skärgårdsavsnitt (mha frimärken, enslinjer, navigationslinje, parallellindex.)
- Beskriva bemanning och vaktgång på ett modernt fartyg i olika situationer samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som vilar på respektive befattning
- Beskriva och tillämpa procedurer och identifiera risker vid däcksarbete i samband med förtöjnings- och ankringsmanövrar samt göra en förtöjningsplan
- Beskriva procedurer och risker vid däcksarbete i samband med koppling av bogserbåtar
- Beräkna tid och utrymme som krävs för kursändring i öppet vatten
- Beskriva propellerns, rodrets och bogpropellerns funktion och begränsningar
- Beskriva ett fartygs manöveregenskaper utifrån dokument som finns på en fartygsbrygga och beskriva hur dessa egenskaper ändras i olika förhållanden
- Beskriva hur fartygets kurs och fart måste anpassas då fartyget befinner sig i hårt väder
- Hantera initialt, på ett korrekt sätt, nödsituationer som kan uppstå, bland annat vid man över bord, grundstötning och kollision
- Beskriva hur ett fartygs underhåll planeras och organiseras, verktyg för underhållsarbete, förarbete och genomförande av målning och smörjning

Innehåll

- Teorin bakom positionsberäkningar m.h.a av fyrar, sjömärken, seglad distans och GPS
- Planering av en resa ifrån A till B
- Segling i farvatten och förhållande med ström och avdrift
- Tidvatten teori och beräkningar
- Instrumentkunskap
- Genomförande av navigering i simulator
- Bryggtjänst
- Förtöjning och ankring
- Fartygsmanövrering
- Nödsituationer
- Fartygsunderhåll

Organisation

Föreläsningar, övningar, simulatorpass och projektuppgifter.

Litteratur

Seamanship, Navigation advanced, Capt. Anwar (AN)
Sjöfartsverket, Kort 1
Övningskort Uv förare väst nr. 931/9313
Övningskort 5055
Sjömanskap
The colregs guide

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig individuell tentamen (Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd).

Godkänd Projektuppgift
Godkänt deltagande på simuleringar och övningar

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-07: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av valentina
   [2022-01-03 3,0 hp, 0116]
  • 2021-09-07: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av valentina
   [2022-01-10 4,5 hp, 0316]
  • 2021-09-07: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av valentina
   [2021-10-26 3,0 hp, 0116]