Kursplan för Bryggtjänst: profilkurs offshore

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBridge team work: Offshore profile
 • KurskodSJM107
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75156
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Laboration, del B 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM080 Manövrering och navigering i begränsade farvatten
SJO775 Oceannavigering
SJO900 Organisation och ledarskap ombord

Syfte

Syftet med kursen är att ge träning och utbildning i operationella aspekter av mänskligt beteende, ledarskap och management på managementnivå. Genom att applicera bryggbaserad procedurträning för bryggprocedurer kommer studenten att utveckla sina tekniska och icke-tekniska färdigheter i normala och kritiska situationer med ett perspektiv relaterat till vald profilering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Generellt för alla profiler

(L1) Förklara procedurer, organisation och kommunikation i ett bryggteam under normala och kritiska situationer.
(L2) Tillämpa riskanalystekniker på vanligt förekommande, riskabla uppgifter

Profilspecifika

(L3) Tillämpa bryggprocedurer, checklistor och BRM-verktyg som används på offshorefartyg under normala och kritiska situationer.
(L4) Tillämpa reseplanering enligt de kriterier som används inom offshore

Innehåll

För alla profiler

- Bryggtjänstgöring och ledarskap
- Bryggprocedurer och checklistor for normala och kritiska situationer
- Kommunikation
- Metoder för reseplanering
- Tekniker för riskanalys

Profilspecifikt

- Offshorespecifika bryggteamsprocedurer och checklistor
- Offshorenavigation
- Angöring mot offshoreinstallationer
- Manövrering med offshorefartyg
- Beredskapsplanering

Organisation

Kursen är indelad i två delar, en allmän som berör samtliga profiler vilken kommer fokusera på fördjupad förståelse för bryggtjänstgöring, kommunikation, reseplanering och riskanalys. Den andra delen kommer bidra till ytterligare förståelse för profilspecifika kunskap samt färdigheter i syfte att förbereda studenterna på bryggtjänstgöring. 

Kursen innehåller föreläsningar, obligatoriska uppgifter samt simulator övningar.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0118/Inlämningsuppgifter (3hp)

Inlämningsuppgift bryggtjänstgöring (U,G) examinerar lärandemål L1
Inlämningsuppgift riskanalys (U,G) examinerar lärandemål L2
Inlämningsuppgift av en komplett reseplanering (U,G) examinerande lärandemål L4

Moment 0218/Simuleringar (4,5hp)

Utvärdering i simulator (U,3,4,5), examinerar lärandemål L3

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW