Christoffer Fougstedt, Data- och informationsteknik

​High-throughput power-efficient DSP for fiber-optic communication systems

​Christoffer Fougstedt tillhör avdelningen för datorteknik vid Data- och informationsteknik.

Diskussionsledare: Dr. David Millar, Mitsubishi Electric Research Laboratories, Cambridge, Massachusetts, USA.
Kategori Licentiatseminarium
Plats: EA, lecture hall, EDIT trappa C, D och H, EDIT
Tid: 2018-01-26 13:15
Sluttid: 2018-01-26 14:15

Publicerad: on 20 dec 2017.