Software Testing

Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.