Computer science, program verification and climate impact research

​Installationsföreläsning för adjungerad biträdande professor av Dr Nicola Botta, Data- och informationsteknik.

Enligt en överenskommelse mellan Chalmers tekniska högskola och Potsdam Institute of Climate Impact Research (PIK), kommer dr Nicola Botta att verka som adjungerad biträdande professor vid CSE under 2019-2021.
CSE har ett långsiktigt informellt samarbete med PIK, som kommer att stärkas genom utnämningen, och förhoppningen är att institutionen ska få ökade möjligheter att ytterligare bidra till en hållbar framtid genom forskning och utbildning. Dr Nicola Botta kommer att vara aktiv i institutionens forskning, och även handleda studenter på grund- och doktorandnivå.

Abstract
Computer science can contribute to climate impact research in many interesting ways. Vice versa, sustainability science represents a unique opportunity to think about software technologies from a fresh perspective. I am going to walk you through a simple greenhouse gas emission dilemma and argue that methods for program verification can support rational, transparent and accountable decision making in situations in which decisions have to be taken under uncertainties and uncertainties cannot be accounted for within climate models.
​Bio
Dr Nicola Botta is a senior researcher at the Potsdam Institute for Climate Impact Reserach. He ahs been working on sequential decision problems (with Patrik Jansson at CSE and Cezar Ionescu at Oxford University), on agent based models of exchange (with A Mandel, Université Paris 1) and on numerical methods for partial differential equations (with R Klein, FU-Berlin) in the context of climate impact research. He obtained a doctoral degree from the Department of Engineering of the ETH Zürich.
Kategori Öppen föreläsning
Plats: EC, lecture hall, Hörsalsvägen 11, EDIT trappa C, D och H
Tid: 2019-03-11 11:00
Sluttid: 2019-03-11 12:00

Publicerad: fr 08 feb 2019. Ändrad: ti 19 feb 2019