Fackspråk och kommunikation

Avdelningen för fackspråk och kommunikation bedriver undervisning inom Chalmers grundutbildning, masterutbildning, forskarutbildning och ger även uppdragsutbildningar och kurser för lärare och forskare.

Fackspråks utbildningsuppdrag på Chalmers omfattar kurser och ämnesintegrerade kommunikationsinslag inom akademiskt och fackspråkligt skrivande och olika former av teknisk och vetenskaplig kommunikation. Centralt i avdelningens arbete är att kurser och inslag, som sker på svenska och engelska, i så stor utsträckning som möjligt utformas i samarbete med ämnesföreträdare och programansvariga för att på bästa sätt stötta det disciplinspecifika skrivandet och lärandet. 

Avdelningen bedriver även valbara kurser som är öppna för samtliga Chalmers studenter. Mer information om dessa kurser hittar du på
Fackspråk och kommunikations engelska sida​.

P
å avdelningen finns även Chalmers Writing Centre (CWC) där studenter kan boka skrivhandledning med utbildade studenthandledare. CWC finns på Chalmers båda campus och handledning ges på svenska och engelska. Studenter kan även boka tid på CWC för att till exempel provpresentera eller få hjälp med att förbereda presentationer. Läs mer om Chalmers Writing Centre​

Sidansvarig Publicerad: on 29 aug 2018.