Studenter i kårhuset

Grundutbildning

Institutionen för Vetenskapens kommunikation och lärande erbjuder integrerade inslag inom fackspråk och kommunikation samt informationskompetens på de flesta av Chalmers kandidat och masterprogram. Institutionen är också ansvarig för ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning inom masterprogrammet Lärande och Ledarskap.

Kontakta oss gärna!

Malin Kjellberg, viceprefekt grundutbildning
malin.kjellberg@chalmers.se, 0708-464932

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jul 2021.