Kandidat- och examensarbeten

Kandidatarbete

Våra kandidatprogram samt de tre första åren på civilingenjörs- och arkitektutbildningarna avslutas med ett kandidatarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Kandidatarbetet är ett självständigt arbete och genomförs normalt på någon av Chalmers institutioner. 

Examensarbete

I slutet av utbildningen är det dags för examensarbetet eller exjobbet. Examensarbetet är ett bra sätt att tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och en språngbräda ut i arbetslivet. Det är inte ovanligt att företaget eller organisationen som man skriver examensarbetet för, blir den första arbetsgivaren.

S​å här kommer du igång!

  • Information om hur du kommer igång med ditt kandidatprojekt eller examensarbete hittar du i Chalmers studentportal. 
  • Där har du föreskrifter, blanketter och mycket mera som du kan behöva.
  • Här listar vi också de examensarbetesprojekt som är tillgängliga på CLS.
Om du har idéer eller förslag på ett examensarbete inom vetenskapens kommunikation och lärande, kontakta gärna viceprefekt för grundutbildning Carl Johan Carlsson. ​​​​​​​​​​
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.