Människor som jobbar tillsammans

Forskarutbildning

Vår forskarskola Kommunikation och lärande 

2020 startade CLS forskarskolan Kommunikation och lärande inom Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM). Vi har ett litet men växande antal doktorander som engagerar sig i forskarutbildning och forskning inom till exempel interkulturell kommunikation, samarbetsinlärning i innovativa lärandemiljöer och sambetsskrivande inom ingenjörsutbildning. Syftet med vår forskarskola är att fördjupa förståelsen för lärandeprocesser, interaktion och kommunikation inom ingenjörsvetenskap och naturvetenskap.

Förutom våra egna doktorander är CLS också värd för ett antal tvärvetenskapliga doktorander. De har sin hemvist ​på en annan institution men vill inrikta sin forskning på antingen lärande eller kommunikation inom sitt ämne. ​

Vi erbjuder två inriktningar:
  • lärande kopplat till kommunikation och språk, eller 
  • lärande i en ingenjörsvetenskaplig kontext.
Båda har sin grund i praktiknära och tillämpad forskning och erbjuder samverkan med andra ämnen inom Chalmers tvärdoktorandprogram.

I ett led att ytterligare utveckla forskarutbildningen har Chalmers startat utbildningssatsningar för att stärka unga forskares generiska färdigheter. Verksamheten finns på CLS och går under namnet Generic & transferable skills (GTS). Du kan läsa mer om det här.​

Doktorandsektionen på Chalmers

Doktorandsektionen är en sammanslutning av alla forskarstuderande vid Chalmers tekniska högskola som är medlemmar i Chalmers studentkår. 
Här kommer du till Doktorandsektionens hemsida​

Kontakta oss gärna!

Viceprefekt forskning och forskarutbildning: Hans Malmström​
Studierektor: Christian Stöhr
Studieadministration: Anna Bolling

Sidansvarig Publicerad: to 08 jul 2021.