Leende kvinna vid whiteboard

Vi brinner för språk och kommunikation

​Chalmers eftersträvar en forskarutbildning av högsta internationella klass. Doktorandernas arbete ska kännetecknas av vetenskapligt djup, förmåga att se sitt arbete ur ett brett samhällsperspektiv och, inte minst,  god förmåga att kommunicera forskningsresultat till omvärlden. 

Och det är här vi kommer in med vår specialkompetens!

CLS har huvudansvaret för utbildning i språk och kommunikation för akademiska och disciplinspecifika ändamål, högskolepedagogik och media- och informationskunskap. Utbildning sker på grund-, avancerad och forskarnivå såväl som genom fortbildning.

Utbildningsuppdrag genomförs i nära samarbete med Chalmers utbildningsprogram och ofta genom integrerade undervisningsaktiviteter. Institutionen har även huvudansvar för kurserna inom Generic and transferable skills (GTS) som riktar sig mot doktorander och unga forskare. Vi ansvarar också för ämnesdidaktik på mastersprogrammet Lärande och ledarskap.​

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.