Stöd i strategiska utvecklingsfrågor

Institutionsrådet ska:

  • identifiera och ta ställning till övergripande strategiska frågor som är viktiga för både Chalmers och institutionens långsiktiga utveckling och andra ärenden av principiell natur. 
  • även på andra sätt utgöra ett stöd för institutionens ledning. 
  • följa institutionens utveckling och följa upp verksamhetsplan, uppnådda resultat och budgetutfall. Institutionsrådets ordförande är också den som skall initiera utnämning av ny prefekt vid institutionen.​

Här är våra representanter:

Arnold Pears, ordförande, KTH (extern representant)

Ann-Sofie Axelsson, prefekt, CLS

Anna Bolling, institutionsadministratör, CLS (sekreterare)

Carl Heath, RISE (extern representant)

Sara Kjellberg, Malmö universitetsbibliotek (extern representant)

Anne Holmen, Köpenhamns universitet (extern representant)

Jessica Lindholm, intern representant, CLS

Lars Andersson, intern representant, CLS

Carl-Johan Carlsson, intern representant, CLS

Raffaella Negretti, intern representant, CLS

Susanne Kullberg, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers (rektors representant)

 

Studentrepresentant, Chalmers Studentkår (vakant)

Doktorandrepresentant, Chalmers Studentkår (vakant)

Sidansvarig Publicerad: må 30 aug 2021.