Stöd i strategiska utvecklingsfrågor

Institutionsrådet ska:

  • identifiera och ta ställning till övergripande strategiska frågor som är viktiga för både Chalmers och institutionens långsiktiga utveckling och andra ärenden av principiell natur. 
  • även på andra sätt utgöra ett stöd för institutionens ledning. 
  • följa institutionens utveckling och följa upp verksamhetsplan, uppnådda resultat och budgetutfall. Institutionsrådets ordförande är också den som skall initiera utnämning av ny prefekt vid institutionen.​

Här är våra representanter:

Arnold Pears, ordförande, KTH,(extern representant)

Peter Andréasson, Karolinska institutet, (extern representant)

Gustav Bohlin, Vetenskap & allmänhet, (extern representant) 

Carl Heath, RISE (extern representant)

Anne Holmen, Köpenhamns universitet (extern representant)

Sara Kjellberg, Malmö universitetsbibliotek (extern representant)

Susanne Kullberg, Teknikens ekonomi och organisation, (rektors representant)

Anna af Hällström(doktorandrepresentant)

David Hedgren(studentrepresentant)

Ann-Sofie Axelsson, prefekt och bibliotekschef, CLS

Fia Börjesson, proprefekt och universitetslektor, CLS

Anna Bolling, institutionsadministratör, CLS  


Sidansvarig Publicerad: må 22 aug 2022.