Studentkåren

Ska värna en god akademisk miljö

På CLS är syftet med institutionskollegiet att identifiera, diskutera och ta ställning till frågor av betydelse för institutionens forskning och utbildning för att värna om en god akademisk miljö.

Kollegiet ska följa upp och kritiskt granska verksamhetens kvalitet ur ett akademiskt perspektiv, beakta sambandet mellan forskning, forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning. Det ska vara ett aktivt diskussionsforum för strategiska satsningar och vid tillsättandet av nya tjänster på institutionen. Det ska också värna att lärare och forskare vid institutionen garanteras akademisk tanke-, yttrande-och handlingsfrihet. 


​Ordförande: Raffaella Negretti
Vice ordförande: Anders Johansson

Sidansvarig Publicerad: må 22 aug 2022.