Lärande och lärandemiljöer

Välkommen till Lärande och lärandemiljöer! 


Vi är en av två biblioteksavdelningar på 19 medarbetare under ledning av Christina Johansson. Vi arbetar med digitalisering av undervisning och blended learning, undervising i informationskompetens på grund- och avancerad nivå samt tillgängliggörandet av bibliotekets digitala och fysiska lärandemiljöer. Vi arbetar tillsammans med våra avnämare på Chalmers och avdelningen för Informationsresurser och vetenskaplig publicering för att skapa ett forskningsbibliotek i framkant för studenter, lärare och forskare verksamma på universitetet.

Våra mål 

  • Utgöra stöd för lärare som önskar implementera i blended learning-inslag i sina kurser.
  • Erbjuda utbildning till studenter och doktorander med fokus på informationssökning, värdering av information på vetenskaplig nivå, citeringspraxis och upphovsrätt.
  • Erbjuda en fysisk och digital mötesplats för studier, kunskapsinhämtning, och inspiration som är bemannat av professionell personal som utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt vägleder och ger dess användare service.

 Alla medarbetare hittar du här

Här nedan kan du se alla vi som arbetar på avdelningen. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!
​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.