Informationsresurser och vetenskaplig publicering

Välkommen till Informationsresurser och vetenskaplig publicering! 


Vi är en av två biblioteksavdelningar på CLS. Under våren 2021 organiserade vi om oss och fick på så sätt bättre förutsättningar att göra biblioteket relevant och innovativt för målgrupperna – både i dag och i morgon. Vi har 20 medarbetare som arbetar under ledning av avdelningschef Catharina Hiort och ska tillsammans med kollegorna på Lärande och lärandemiljöer skapa ett forskningsbibliotek i framkant för både forskare och studenter.

Vårt mål

Målet för oss är att förse forskare och studenter på Chalmers med litteratur och övriga informationsresurser så att de i sin tur ska kunna bedriva forskning och studier i världsklass. Vi är en tillgänglig partner som finns med och stöttar under hela forsknings- och utbildningsprocessen och genom nära dialog med användarna optimerar vi tillgången till kunskap och information på den globala arenan.

Våra uppdrag

För att nå våra mål ska vi Informationsresurser och vetenskaplig publicering till exempel:
  • säkerställa att det finns tillgång till relevanta informationsresurser för Chalmers forskning och utbildning
  • erbjuda väl fungerande bibliotekssystem och stöd i hur man använder dem
  • ge stöd till öppen vetenskap och vetenskaplig publicering
  • ha spetskompetens inom bibliometri och ranking

Alla medarbetare hittar du här!

Här nedan kan du se alla vi som arbetar på avdelningen. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!

Sortera efter

Avdelningar

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.