Ingenjörsutbildningsvetenskap

Välkommen till Ingenjörsutbildningsvetenskap!

Här på EER (från engelskans Engineering Education Research) arbetar forskare, lärare och doktorander under ledning av avdelningens chef, Malin Kjellberg. Vi bedriver forskning och utbildning med fokus på undervisning och lärande, särskilt inom högre teknisk utbildning. Vi ansvarar för högskolepedagogisk fortbildning av Chalmers lärare. I avdelningens ansvar finns även ett antal kurser på masterprogrammet Lärande och Ledarskap (ämnesdidaktik) och samordningen av Generic and transferable skills som syftar till att stärka unga forskare.

Vårt utbildningsuppdrag

Vår avdelning ska bidra till pedagogisk kompetens och skapa förutsättningar för en kultur av akademiskt lärarskap. Det betyder att vi utifrån en vetenskaplig grund stöttar Chalmers lärare så att de i sin tur kan utveckla sin undervisning. Vi erbjuder också utbildningsvetenskaplig expertis vid flera Chalmersövergripande initiativ och representerar Chalmers i högskolepedagogiska och pedagogiska nätverk.

Vår forskning

EER bedriver forskning kring högre utbildning i teknik och naturvetenskap. Det som står i fokus för vår forskning är bland annat problembaserat lärande, digitaliserat lärande, autentiska lärmiljöer samt identitets- och kulturperspektiv på ingenjörsutbildning. En del av forskningen bedrivs i samverkan med lärare på Chalmers. Vi handleder doktorander i CLS forskarskola. Vi har också handledningsansvar för de doktorander från andra discipliner som väljer att vidga sitt perspektiv och kombinera ingenjör- och utbildningsvetenskaplig forskning, så kallade tvärdoktorander. Våra forskningsprojekt hittar du här.​

Alla medarbetare hittar du här!

Här nedan kan du se alla vi som arbetar på avdelningen. Ta gärna kontakt om du vill veta mer om något!​​​​​​​​​​​

​​​​

Sortera efter

Avdelningar

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.