Fackspråk och kommunikation

Välkommen till Fackspråk och kommunikation! 

Vi är en avdelning med 14 medarbetare under ledning av avdelningschef Andreas Eriksson. Vi bedriver undervisning och forskning inom teknisk kommunikation och vetenskapligt skrivande, men också kring sambandet mellan kommunikation och lärande. Avdelningen är verksam inom Chalmers grund-, master- och forskarutbildning och ger även uppdragsutbildningar och kurser för lärare och forskare.​

Vårt utbildningsuppdrag

Vi utformar kurser och inslag i samarbete med ämnesföreträdare och programansvariga, för att på så sätt stötta det disciplinspecifika skrivandet och lärandet. Vi erbjuder också valbara kurser för studenter på Chalmers. I alla våra kurser strävar vi efter att utbilda självständiga och reflekterande studenter och främja ett livslångt lärande.


Under Fackspråk och kommunikation finns Chalmers Writing Centre (CWC). Hos CWC kan studenter boka skrivhandledning med utbildade studenthandledare. Du hittar mer information på CWCs egen hemsida (OBS! Du lämnar chalmers.se)

Vår forskning

Vi forskar på ämnen som berör språk- och utbildningsvetenskap, exempelvis integration mellan språk och lärande, genrepedagogik och engelska som undervisningsspråk (English Medium Instruction). Fackspråks medarbetare är involverade i flera samarbets- och forskningsprojekt, nationella och internationella nätverk samt interna projekt på Chalmers.

Alla medarbetare hittar du här!

Här nedan kan du se alla vi som arbetar på avdelningen. Ta gärna kontakt om du vill veta mer om något!​​​​​

Sortera efter

Avdelningar

Sidansvarig Publicerad: må 29 aug 2022.