Ledning

Ann-Sofie Axelsson
Prefekt

Peter Hansson
Vikarierande administrativ chef

Hans Malmström
Viceprefekt forskning

Malin Kjellberg
Viceprefekt grundutbildning och Avdelningschef Ingenjörsutbilningsvetenskap

Magnus Gustafsson
Avdelningschef Fackspråk och kommunikation

Catharina Hiort
Avdelningschef Forskarstöd, bibliometri & ranking

Christina Johansson
Avdelningschef Informationskompetens för lärande och forskning

Hugo Landgren
Avdelningschef Utveckling och blended learning

Anna Näsbom
Avdelningschef Användarservice

Marie Wenander
Avdelningschef Mediaförsörjning

Anna Bolling
Administratör

Lena Lindgren
HR-partner

Publicerad: on 09 okt 2019.