Ledning

Ann-Sofie Axelsson
Prefekt, bibliotekschef

Catharina Hiort
Proprefekt, viceprefekt nyttiggörande, avdelningschef forskarstöd, bibliometri & ranking


Peter Hansson
Administrativ chef, avdelningschef verksamhetsstödet

Hans Malmström
Viceprefekt forskning och forskarutbildning

Malin Kjellberg
Viceprefekt grundutbildning, avdelningschef ingenjörsutbilningsvetenskap

Andreas Eriksson
Avdelningschef fackspråk och kommunikation

Christina Johansson
Avdelningschef informationskompetens för lärande och forskning

Hugo Landgren
Avdelningschef utveckling och blended learning

Anna Näsbom
Avdelningschef användarservice

Marie Wenander
Avdelningschef mediaförsörjning

Anna Bolling
Institutionsadministratör

Lena Lindgren
HR-partner

Sidansvarig Publicerad: må 04 maj 2020.