Bild från AHA!-festivalen 2016
​​12-14 november möts konst och vetenskap ännu en gång på AHA!-festivalen.​​​​​

Mänsklighet och autenticitet i fokus på AHA!-festivalen

Vad är det att vara människa?
Och om vi förstärker våra egenskaper, blir vi då ännu mer människor? 
De frågorna och många andra lyfts och diskuteras när vetenskap och konst möts på årets upplaga av AHA!-festivalen den 12-14 november.
– ”Det här är fel! Kvinnor sjöng inte de verken på medeltiden!” Någonstans i den kritiken började vårt resonemang runt årets tema kring om något är autentiskt eller inte, säger Michael Eriksson, en av två projektledare för AHA!-festivalen. 

De som fick kritik för att de gjorde fel var gruppen Trio Medieval, en musikgrupp med tre kvinnor. De sjunger just medeltida musik, och en från gruppen medverkade på 2018 års AHA!-festival. Kritikerna menade att det inte var autentisk medeltida musik om det inte följde de ramar och regler som fanns på medeltiden. 

– Men hur kan vi veta det? Vad är egentligen äkta medeltida musik? Därifrån drog vi en parallell till fotografiers äkthet – hur många är bearbetade? Det kan förstås vara bra att göra det, men det kan också leda till att man klipper in eller tar bort saker, och då är vi inne på fake news, fortsätter Michael Eriksson. 

Tankegångarna i projektgruppen fortsatte, och landade till slut i det som är temat för den sjätte AHA!-festivalen: ”Augmented authenticity”. En enkel översättning kan sägas vara ”förstärkt autenticitet”. 
Temat ska tolkas brett, men en grundingång är vad det innebär att vara människa. Den sträcker sig från frågor kring när Nobelpriset kommer att delas ut till en artificiell intelligens, till om en förstärkning av våra sinnen och våra möjligheter gör oss än mer mänskliga. 

– Jag spelar mycket gitarr, och om jag får en ny konstgjord arm så hade jag kanske kunnat spela ännu snabbare – men vad gör sådant med ens existens? säger Peter Christensson, lektor vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad, och den andre av festivalens två projektledare.

Mötesplats mellan konst och vetenskap

AHA!-festivalen ska fungera som en mötesplats mellan konst och vetenskap. Bland projektgruppens sju personer finns representanter från Chalmers forskare och verksamhetsstödet samt en bibliotekarie från Chalmers bibliotek. 

– Med AHA!-festivalen vill vi närma oss stora frågor på ett lekfullt och nyfiket sätt. Syftet är att skapa en festival med ett utbud och format som lockar till nya möten över olika disciplingränser, säger Sanna Dahlman, konstnärlig lärare på avdelningen för Design & Human Factors vid Institutionen för industri- och materialvetenskap. 

De medverkande på festivalen är en bred blandning av forskare och konstnärer inom olika fält. Att det kallas för en festival är bland annat för att förtydliga att det till exempel inte är en konferens – syftet är att trigga tankar och idéer. 

– Det är angeläget att öppna upp för mötet mellan vetenskap och konst för att vidga vyer och ge nya perspektiv för oss alla i dagens alltmer högteknologiska värld, säger Sanna Dahlman. 
Det som i dag är AHA!-festivalen med fler än 30 olika inslag startade i liten skala i mitten av 00-talet i form av en årlig poesikväll för arkitekturstudenter. 

– Vi tyckte att studenterna var lite för smala i sin blick, säger Peter Christensson. Så vi bjöd in poeter, och det höll på i tio år.

Stärka konstnärliga identiteten

När poesikvällarna lades ner gick arrangörerna istället över till göra en öppen festival med ett tema. I dag deltar ungefär hälften av institutionerna på olika sätt, men medverkandet sker ofta på individuell basis. Projektgruppens ambition är att vidga festivalen till att bli en angelägenhet för hela Chalmers. De framhåller att Chalmers är en stor akademi med en otrolig potential, och att det konstnärliga inte alltid utnyttjas. 

– Festivalen är en väg som vi kan gå för att stärka den identiteten, säger Michael Eriksson. Den fungerar även som en form av nyttiggörande, ett sätt där du kan möta en publik som är utanför ditt forskningsfält, och den stöttar breddad rekrytering genom att ge en bild av Chalmers som ligger utanför den klassiska bilden av cortege och nollning.

Några nedslag i årets program

Maskinen som författare och översättare, onsdag 13/11 14:00-15:30, Volvofoajén, Kårhuset
Ett samtal kring författarens röst, översättarens uppgift, texters autenticitet och maskinens möjligheter att överträffa människan. Medverkar gör kulturjournalisten Marit Kapla, översättaren och digitaliseringsforskaren Ann-Sofie Axelsson samt AI-forskaren Aarne Ranta. Samtalet leds av poeten och psykoanalytikern Ulf Karl Olov Nilsson.
 
Förvandlingar, onsdag 13/11 12:30-14:00, Volvofoajén, Kårhuset
Seminarium med Andrea Isdrake, cyborg och innovatör inom spelindustrin, Andrea Lundgren, författare, och Fredrik Höök, professor vid institutionen för fysik på Chalmers.
 
Musik, medvetande, känslointryck och plastiska hjärnans möjligheter, torsdag 14/11 13:00-14:30, Volvofoajén, Kårhuset
Samtal om musik, ett världsspråk av hög komplexitet och med stor påverkan på medvetande, känsla och samhörighet. Hur kan en dirigent förmedla budskap och upplevelser till musiker och till åhörare, och hur kan musikern kommunicera med dirigent, orkester, solister och publik? Medverkar gör Jukka-Pekka Saraste, Johan Stern och Christian Blomstrand. Moderator är Pernilla Warberg.
 
Hedy! The Life & Inventions of Hedy Lamarr, torsdag 14/11 9:00-10:30, Runan
Den glamorösa filmstjärnan Hedy Lamarr var inte bara drottning på vita duken, hon var även uppfinnare och låg bakom ett antal patent som får vår trådlösa värld att snurra i dag. Möt henne i denna pjäs skriven av Heather Massie som även spelar huvudrollen.
 
Towards Language, tisdag 12/11 20:00-21:00, Volvofoajén, Kårhuset 
Konsert med Arve Henriksen, baserad på hans album ”Towards Language”. Medverkar gör förutom Henriksen även Eivind Aarset och Jan Bang.
 
Tacit know-how, tisdag 12/11 13:30-14:00, Kunskapstrappan, ACE-biblioteket
Hur kan man dela med sig av ”tyst” förkroppsligad kunskap? I den här föreläsningen som också är en workshop får man prova på smide IRL på ACE-gården, men också i VR – ta chansen att gå in i en mästares kropp.
 
Raderingspoesi – orginalitet eller plagiat, tisdag 12/11 9:30-11:00, Kunskapstrappan, ACE-biblioteket
Kan man skriva poesi med tippex, tråd och saxar? Eller med måleri, digitala transformationer, uteslutningar och överstrykningar i befintliga böcker? I den här kombinerade föreläsningen och workshopen presenterar litteraturvetaren Lisa Schmidt ett litterärt fält som lämnat pennan därhän för att istället arbeta med återbruk genom olika former av radering i befintliga texter.

Fakta AHA!-festivalen på Chalmers 12-14 november

En tredagarsfestival där tanken är att vetenskapen och konsten möts i ett tema. Festivalen har arrangerats i sex år, och årets tema är ”augmented authenticity”. 30 olika inslag står på programmet, som är helt gratis och öppet för alla.
Programmet i sin helhet och mer information finns på www.ahafestival.se 

Kontakt

Peter Christensson, 031-772 2361, peter@chalmers.se
Michael Eriksson, 031-772 3240, michael.eriksson@chalmers.se​

Publicerad: fr 08 nov 2019.