Jörgen Larsson, forskarassistent vid institutionen för rymd, geo och miljövetenskap
​Jörgen Larsson och hans forskarkollegor stod för den mest nedladdade publikationen det senaste året.​​

Rapport om flygets klimatpåverkan årets mest nedladdade publikation

​Med över 400 unika nedladdningar blev rapporten ”Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor” från 2016 den mest nedladdade publikationen från research.chalmers.se under det senaste året.

– Det känns meningsfullt och stort att få svart på vitt att vår forskning efterfrågas av många, säger Jörgen Larsson, forskarassistent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap och en av författarna till rapporten.

Flygets klimatpåverkan har varit en het miljöfråga i flera år, men historiskt har det inte funnits tillförlitliga mått på hur stor den faktiska påverkan av våra internationella flygresor är. De metoder som har använts för att mäta den påverkan som svenskarna gör med sina flygresor har utgått från hur mycket bränsle som tankas i Sverige. Om en person till exempel ska resa från Landvetter till USA och mellanlandar i Amsterdam, så mäts i så fall bara utsläppen mellan Sverige och Nederländerna.

– Det jag och mina kollegor på Chalmers och KTH gjorde var att ta fram en metod som mäter hela utsläppet fram till slutdestinationen, säger Jörgen Larsson. På det sättet får vi fram hela bilden av svenskarnas utsläpp. Metoden visar att den svenska befolkningens flygande orsakar lika stora växthusgasutsläpp som biltrafiken i Sverige.

Flygindustrin gick i taket

Men att peka ut en storindustri som flyget som en miljöbov är inget som flyger under radarn. Branschorganet Svenskt flyg gick i taket, och anklagade Jörgen Larsson och hans kollegor för att bedriva ovetenskaplig forskning. Det gick så pass långt att rektorerna på Chalmers och KTH skrev en gemensam debattartikel där de manade till hyfs i debatten om flyget och klimatet, och på ett möte våren 2018 träffade forskarna representanter från Svenskt flyg för att rensa luften. I dag har forskarna inlett ett samarbete med Swedavia, som äger och driver bland annat Arlanda och Landvetter, och de har fått tillgång till stora mängder data som de kan använda i den fortsatta forskningen.

Flygindustrin själva är inte de enda som har uppmärksammat rapporten. Fortfarande drygt två år efter att den publicerades blir Jörgen Larsson kontaktad ett antal gånger i månaden av både privatpersoner och organisationer som vill prata om rapporten eller intervjua honom.

– I de lägena gäller det att hålla tungan rätt i mun. I vissa intervjuer vill de gärna att man ska säga ”sluta att flyga”, men det kan även vara andra organisationer med helt andra ingångar som hör av sig. Som forskare har man status och auktoritet, och det gäller att inte bli utnyttjad av någon sida i debatten.

Vill bredda perspektiven

Jörgen Larsson och hans kollegors ambition är att bredda perspektiven. Den debatt som har förts om styrmedel för flyget har ofta rört passagerarskatten, och Jörgen Larsson menar att det är vettigt att även diskutera andra kompletterande styrmedel. Han tycker att det är slående vilken brist på handlingsberedskap det finns, både vad det gäller internationella och nationella styrmedel.

– Flygområdet är en sektor med kraftigt ökande utsläpp. Ändå är styrmedlen supersvaga i jämförelse med vad som behövs, och även insatser som skulle minska utsläppen bara lite grann möts med jätteprotester. Många vill minska klimatpåverkningarna, men när det närmar sig deras egen dörr så blir det motstånd. Personligen känner jag att det känns väldigt meningsfullt att arbeta med det här. Om det finns en vilja att prioritera frågan i framtiden, så är det viktigt att kunskapen finns hos oss forskare.

Kristina Graner är bibliotekarie på Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande, och arbetar med Open Access-publicering. Hon är inte förvånad att just Jörgens Larssons rapport har fått osedvanligt höga nedladdningssiffror det senaste året.

Många kan relatera

– Förra året var det en publikation om textiliers livscykelanalys som var den mest nedladdade, och den låg också väldigt rätt i tiden, säger hon. En slutsats som man kan dra är att det krävs nog att det är något som lite fler människor kan förstå och relatera till, och det var mer så med den här publikationen än vad det är med många andra publikationer som ges ut på Chalmers. Samtidigt är den här rapporten skriven på svenska, vilket gör att den bara är tillgänglig för en begränsad publik.

Chansen att Jörgen Larssons namn dyker upp i diskussionen igen när resultaten för nästa års mest nedladdade publikation sammanfattas är inte helt osannolik. Han och hans kollegor fortsätter nämligen att jobba på det inslagna spåret.

– Vi arbetar på en ny rapport med samma titel fast med en sjua på slutet. Vi hoppas att vi ska få klart den i början av november.​


Om rapporten ”Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor. Metodutveckling och resultat för 1990 - 2014”, FRT-rapport 2016:02

Rapporten författades av forskare från Chalmers och KTH. I rapporten utvecklas en beräkningsmetod som återspeglar utsläppen från den svenska befolkningens internationella flygresor. Metodiken appliceras sedan för tidsperioden 1990-2014 med hjälp av både resvaneundersökningar och totalstatistik. Beräkningarna visar att antalet internationella resor som svenska invånare gör har ökat med 130 % från 1990 till 2014. Utsläppen av växthusgaser ökade med 61 % under samma period.


Mer läsning

DN Debatt 180414: ”Hyfs och kunskap krävs i ­debatten om flyg och klimat”  

Om Jörgen Larsson i Chalmers Magasin: ”Blev plötsligt flygdebattens epicentrum”

Publikationer med flest unika nedladdningar från Research.chalmers.se 2016-2018
2018 ”Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor”
2017 Advancing life cycle assessment of textile products to include textile chemicals"
2016
"Game intelligen​ce in team sports"

Läs mer om Chalmers Open Access-arbete på Chalmers biblioteks hemsida​

Sidansvarig Publicerad: fr 26 okt 2018.