Blended Learning

Chalmers startade under våren 2015 en central supportverksamhet för att främja och underlätta IKT-komponenter i undervisningen (kallad Stöd för blended learning).
Stöd för blended learning ska:

  • Säkerställa att utformningen på stödet blir sådant att det stärker pedagogiken i Chalmers utbildning
  • Ge tekniskt och pedagogiskt stöd till lärare som önskar implementera blended learning 
  • Välja ut, rekommendera och tillhandahålla utrustning och programvaror för produktion av blended learning-komponenter
  • Utvärdera förutsättningarna för och lärandet i de nya uppläggen samt sprida kunskap om successiva erfarenheter i första hand inom Chalmers, men även nationellt och internationellt
  • Fånga upp behov av stöd
  • Sprida goda exempel och kunskap om successiva erfarenheter
  • Främja reflektion och utvärdering av blended learning 
  • Främja en praktikgemenskap inom blended learning
  • Tillgängliggöra kunskap om högskolepedagogisk forskning och praktik inom blended learning 
För mer information kontakta blendedlearning@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: må 30 maj 2022.