Bild från en lärarsal där eleverna ses bakifrån

Lärar- och forskarstöd

Genom spridning och tillgängligörande av forskningsinformation verkar institutionen för att kunskapstillgångar kommer Chalmers och samhället till nytta. CLS ansvarar för frågor rörande Open Access och scientometri/bibliometri vilket innebär att tillgängligöra, sammantälla, analysera, visualisera och kvalitetssäkra forskningsinformation med fokus på publikationer, personinformation, forskningsprojekt, forskningsdata och rankning. 

Institutionen erbjuder även supportverksamhet för lärare inom blended learning, vilket innebär att stödja och utveckla IKT-komponenter i undervisningen.

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.