Bild på studenter kring ett bord

Institutionens forskning

Forskning om kommunikation 

På CLS forskar vi kring inlärning och kommunikation inom högre utbildning och den akademiska miljön. Enkelt uttryckt; Här intresserar vi oss för hur forskare kommunicerar sin forskning, hur lärare undervisar, hur studenter lär sig och hur undervisning och lärande kan utvecklas och förbättras.  

Med ögonen på livslångt lärande

Vår forskning bidrar till att förstå de bästa förutsättningarna för inlärning och de mest effektiva metoderna för undervisning. Den hjälper eleverna att utveckla självständighet, kritiskt tänkande och också övergripande: förmågan att kommunicera och lära sig i olika situationer med fokus på ett livslångt perspektiv. Det här är färdigheter som är helt nödvändiga, särskilt med tanke på att digitalisering och internationalisering förändrar utbildning och samhälle.

Unik miljö

Forskningsmiljön på CLS är unik – mycket på grund av vår genuint tvärvetenskapliga natur. Här har vi fördelen att vi arbetar nära varandra, metaforiskt och bokstavligt talat. Det gör att vi kan ta itu med forskningsfrågor tillsammans så snart de uppstår, skapa samarbeten på ett naturligt sätt och kan lättare dra nytta av varandras expertis.

Här hittar du våra forskningsprojekt och här finns våra publikationer.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta vår viceprefekt forskning och forskarutbildning Hans Malmström​.​

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jul 2021.