Pågående forskning

​​​​Här finns information om den forskning som pågår på institutionen för tillfället. Använd länkarna nedan för att ta dig till den sektion av sidan som du är intresserad av.


För vissa delar av vår pågående forskning finns informationen endast på engelska. I de fallen finns länkar till vår engelska webbplats.

Artiklar​

“Akademiska, “kyrksnack” och rädslan för att distansera sig från församlingen: predikan som lexikal miljö​

Den här artikeln behandlar kyrkopredikan som ett exempel på religiös kommunikation och professionell praktik. I den homiletiska (prediko-) litteraturen beskrivs en oro för att predikan är akademisk till sin karaktär, använder sig av onödig religiös jargong och är full av komplexa teologiska referenser, men dessa farhågor saknar belägg i text- och diskursforskningen. För att öka vår förståelse för hur predikanter faktiskt kommunicerar inom ramen för predikan använder sig artikeln av det teoretiska konceptet ”lexikal miljö” och redovisar en analys av 150 samtida predikningar ifrån tre olika trossamfund i England. (Studien publiceras i Journal of Applied Linguistics and Professional Practice under 2018).​
Kontakt: Hans Malmström

Bibliometric network analysis and visualization for European research network of excellence ALISTORE
Challenges of predatory open access journals for the universities​
Expert panel composition for research assessment: A comparison between panel members and research divisions publication profiles in Web of Science and Scopus
Learning to write for scientific publication: a longitudinal exploration of metacognitive knowledge of genre in research writing by doctoral students

Kontakt: Raffaella Negretti | Mer information finns på vår engelska webbplats​

Metacognitive scaffolds in ESP genre pedagogy
Participatory appropriation as a pathway to self-regulation in academic writing: The case of three BA essay writers in literature
Predatory Open Access journals: A review of past screenings within the Flemish performance based research funding system (2014 – 2018)

Kontakt: Jakaria Rahman | Mer information finns på vår engelska webbplats

Promoting self-monitoring and reflection through academic reading blogs: task and feedback
Scaffolding subject lecturers’ perceptions of writing​

Utveckling av nytt test för akademisk vokabulär

Trots den avgörande roll som ord och ordkunskap har för all form av språkinlärning och trots ett ökande intresse för akademisk vokabulär finns det få testmaterial som tar sikte på just akademiska ord. I den här artikeln rapporterar vi från arbetet med utvecklingen av ett nytt test för akademiska ord. (Inskickad till TESOL Quarterly).​
Kontakt: Hans Malmström

Writing at work: transfer of genre knowledge to research writing in the medical field

Pa​pers​

Expert panel composition for research assessment: an experience from Chalmers
Quantifying the reproducibility of scientometrics analyses: a case study

Which Type of Research is Cited More Often in Wikipedia? A Case Study of PubMed Research

Kontakt: Tahereh Dehdarirad | Mer information finns på vår engelska webbplats

Sidansvarig Publicerad: må 25 mar 2019.