Gästforskarprogram

​Gästforskare är värdefulla tillskott till forskarmiljön

Gästforskare vid CLS bidrar till att stärka forskningsmiljön på institutionen, främja samverkans- och internationaliseringsarbeten och utveckla våra forskningsnätverk, både på individ- och institutionsnivå. 

Vi erbjuder varje år flera gästforskarvistelser, allt från en vecka till tre månader. Gästforskarvistelsen ska tydligt bidra till utvecklingen av forskningsmiljön och ha ett strategiskt värde för CLS. Gästforskare får inte lön från institutionen, men kan söka finansiering för att täcka resor och boendekostnader för tiden för vistelsen.   

Varje vistelse unik

En medarbetare eller avdelning vid CLS är värd för gästforskaren under hela vistelsen och vi utformar varje vistelse individuellt, utifrån syftet och forskningens inriktning och natur. Intresserade forskare uppmanas att ta kontakt med en presumtiv forskarvärd på CLS  och ansökan lämnas alltid in av en medarbetare. 

Annars kan du kontakt vår viceprefekt forskning och forskarutbildning Hans Malmström för mer information 

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.