Talarpresentationer och programpunkter

Här kan du läsa om talare och programpunkter på årets ChALS.​

Andreas Vårheim, keynote speaker

Andreas+Vårheim+HSL+personkort 325px.jpgAndreas Vårheim är professor vid Universitetet i Tromsö.

Han undervisar om biblioteket i samhället, kunskapsförvaltning och informationspolitik. Bland hans forskningsområden finns kulturpolitik, samhällens återhämtningskraft efter svåra utmaningar, och hur bibliotekens sociala kapital fungerar.


På ChALS kommer Andreas Vårheim att berätta om hur japanska bibliotek påverkades och återhämtade sig efter jordbävningen vid Tohoku-området 2011 med den efterföljande tsunamin och hur bibliotek kan bidra med att skapa resiliens i framtiden. Foto : Torje Jenssen, UiT.

Lisa Janicke Hinchcliffe, keynote speaker

hinchliffe-thumbnail.jpgLisa Janicke Hinchliffe är professor vid University of Illinois.

Hon är samordnare för tjänster och undervisning i och kring informationskompetens vid universitetets bibliotek.

När biblioteken försöker att hitta vägar att utveckla sin verksamhet öppnar det möjligheter att stärka anpassningen till samhällets prioriteringar, och bättre tillgodose de behov som användarna har. Lisa Janicke Hinchcliffe kommer i sin presentation belysa strategisk utveckling av bibliotekens svar på kriser. Presentationen är på engelska. Foto: School of Information Sciences, University of Illinois.

Alastair Creelman

alastair creelman.jpgAlastair Creelman är e-lärande specialist, omvärldsbevakare och projektledare vid Sektion Högskolepedagogik vid Universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet.

Han kommer att berätta om det otroliga kliv vi har sett inom nätbaserat lärande, virtuell mobilitet och digitala konferenser. Han spanar om vilka delar som är bra att ta med oss in i en framtid när social distansering inte är nödvändig längre, och också om de mörkare sidorna av den snabba digitalisering vi har sett i form av till exempel övervakning. Foto: Linnéuniversitetet.

Librarian Reserve Corps

LRC Stacy Brody Sarah Loree.jpgBibliotekarierna Stacy Brody, vid George Washington University, och Sara Loree, vid St. Luke's Health i Boise, kommer att berätta om det arbete som organisationen Librarian Reserve Corps (LRC) utför. Foto: LRC.


Karl Palmås

karl palmås 300x300px.jpgKarl Palmås är docent och enhetchef vid Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola.

Karl – som är civilingenjör i Industriell Ekonomi (Chalmers tekniska högskola) och doktor i sociologi (London School of Economics & Political Science) – lär ut samhällsteori för teknologer. Hans forskning handlar bland annat om hur det vi tänker hänger samman med det vi bygger.

På ChALS kommer han prata om vem man ska lyssna på i en kris, och om hur det blir när flera forskare uttalar sig och med olika budskap.

Eva Schwarz och Stina Bäckström

schwarz_bäckström.jpgStina Bäckström och Eva Schwarz är filosofer, och undervisar och forskar på Centrum för Praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Till ChALS kommer de för att prata kring ämnet "En plats för alla? Biblioteket, digitaliseringen och det mellanmänskliga mötet".

Vilken roll spelar biblioteket i samhället? Det är en plats där information förmedlas, arkiveras och inhämtas, men det är även en plats där väldigt olika människor möts, där brister och problem i samhället visar sig och dit som de som inte får hjälp någon annanstans vänder sig. Är det bibliotekets ansvar att bemöta de bristerna? Hur aktualiseras frågor om digitalisering och demokrati inifrån biblioteksvardagen?

Fler talarpresentationer och programpunkter kommer att presenteras löpande på den här sidan.

Publicerad: ti 30 jun 2020.