Chals 2020 profilbild

Välkommen till ChALS 23 september 2020

​Årets ChALS-konferens går av stapeln den 23 september 2020.
Titeln är "Libraries in times of crises - challenges and opportunities" och i spåren av coronapandemin kommer den att hållas digitalt.

ChALS är Chalmers biblioteks årliga endagskonferens i anslutning till bokmässan i Göteborg. ChALS är öppet för alla, och vänder sig till alla som har ett intresse av biblioteksverksamhet.

Utvärdering av ChALS 2020

Vi vill väldigt gärna veta vad du som besökare tyckte om årets ChALS.

Mer om ChALS 2020


Kostnaden för att delta på ChALS är 400 kr exkl. moms. Anmälan är bindande. Om du är student så är ChALS helt gratis.

Programmet för ChALS 2020

09:45 Vår lounge öppnar - mingel för den som vill
10:00 Moderator Lisa Larsson, bibliotekarie vid Chalmers bibliotek, hälsar välkommen
10:05 "Sverige - den sista teknokratin?", Karl Palmås, docent vid Chalmers tekniska högskola
10:30 Paus
10:40 "En plats för alla? Biblioteket, digitaliseringen och det mellanmänskliga mötet", Eva Schwarz, lektor, och Stina Bäckström, lektor, båda vid Södertörns högskola
11:00 Paus
11:10 Keynote: "Hvorfor er bibliotekene viktig i krisetider?​", Andreas Vårheim, professor vid UiT The Arctic University of Norway
12:00 Lunch
13:00 "Året då allt blev digitalt - möjligheter och utmaningar"Alastair Creelman, e-lärandespecialist, omvärldsbevakare och projektledare, Linnéuniversitetet
13:20 Paus
13:50 Diskussionsgrupper: Erfarenhetsutbyte - du som deltagare väljer själv vilket spår du vill vara med på. Observera att du inte behöver välja i förväg vilket av spåren du vill vara med på.
  • Öppen vetenskap: Jessica Lindholm, bibliotekarie, Chalmers bibliotek och Sverker Holmgren, professor, Chalmers tekniska högskola
  • Undervisning: Marco Schirone, undervisande bibliotekarie och doktorand, Chalmers bibliotek, och Miritt Zisser, samordnare undervisning, KTH bibliotek
  • Biblioteksrummet: Anette Eliasson, sektorschef för Göteborg Stads Folkbibliotek, och Jenny Kihlberg, biträdande bibliotekschef, Göteborgs universitet, Humanistiska Biblioteken
14:20 Paus
14:50 "Responding to Public Health Emergencies​", Librarian Reserve Corps, Stacy Brody, bibliotekarie vid George Washington University, och Sara Loree, bibliotekarie vid St. Luke's Health i Boise
15:10 Paus
15:40 Keynote: "Resilient and Responsive: Libraries Building from Strength to Inspiration and Action", Lisa Janicke Hinchliffe, professor vid University of Illinois
16:25 Tankar för dagen med Jonas Gilbert, bibliotekschef vid Högskolan i Borås, och Ann-Sofie Axelsson, chef för Chalmers bibliotek
16:40 Slut

Under de kortare rasterna - 10:30-10:40, 11:00-11:10, 13:20-13:50, 14:20-14:50 samt 15:10-15:40 - kommer Louise Dahlberg, bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek samt masterstuderande inom biblioteks-och informationsvetenskap vid högskolan i Borås, att presentera sin poster från sitt mastersarbete som utfördes i Kambodja där hon studerade universitetsstudenters tillgång till information under en återkommande kris. Det kommer att finnas ett separat Zoom-rum där du kan se Louise presentation av sin poster. Här kan du ladda ner Louise Dahlbergs poster


Om du har frågor om årets ChALS-konferens är du alltid välkommen kontakta oss via chals.lib@chalmers.se​.

Sidansvarig Publicerad: on 14 okt 2020.