Kollage över Chalmers bibliotek

Ett forskningsbibliotek i framkant

Nav för informationsresurser

Institutionen ansvarar för Chalmers bibliotek vars verksamhet kretsar kring informationsresurser, undervisning och kurser, publiceringsservice och bibliometri. Biblioteket fungerar också som en mötesplats, lärande- och studiemiljö.

Chalmers bibliotek består av tre lokaler och verksamheter: Huvudbiblioteket och Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket som båda är belägna på Campus Johanneberg, samt Chalmers Lärandetorg i Kuggen på Campus Lindholmen.

Ett bibliotek för alla​

Vårt bibliotek är öppet för alla och ska vara tillgängligt för alla, oavsett om du är student, forskare eller kommer hit som privatperson. Vi tillhandahåller litteratur inom teknik och naturvetenskap och majoriteten av utbudet är elektroniskt. Det fysiska biblioteket erbjuder ett urval av tryckta tidskrifter, en attraktiv studie- och lärmiljö med läsplatser, tysta läsesalar, lässtudio för dyslektiker och funktionshindrade, informationsdiskar, grupprum, café och lunchrum för studenter.

På biblioteken anordnas dessuom evenemang kontinuerligt. Du hittar ​mer information på bibliotekets webbplats​ (OBS! Du lämnar chalmers.se!)

Biblioteket består av två avdelningar, här kan du läsa mer om dem Lärande och lärandemiljöer​och Informationsresurser och vetenskaplig publicering​

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jul 2021.