Forskarstöd, bibliometri och ranking

Vårt arbete kan delas in i tre expertområden: publiceringsfrågor, bibliometrisk och scientometrisk analys, och universitetsranking. Vi är tolv personer med akademisk bakgrund inom framför allt biblioteks- och informationsvetenskap, men också kemi, kemiteknik, språkvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, pedagogik och filosofi. Fyra av oss är disputerade, varav två inom bibliometri.
Inom området publiceringsfrågor ger vi stöd och verktyg, bland annat inom Open Access, val av publiceringskanal och upphovsrätt. Vi har också ansvar för utveckling och underhåll av plattformen research.chalmers.se​ som skapar öppen tillgång till Chalmers forskare och forskning.

Våra bibliometriker arbetar med kvantitativ analys av vetenskapliga publikationer och levererar bibliometriska indikatorer till ledningens verksamhetsplaneringsdialoger med institutioner och styrkeområden. Vi mäter produktiviteten i antal publikationer, genomslaget av publikationer i form av citeringar, samt samförfattarskap och citeringar för att visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer. Vårt arbete är ett viktigt bidrag till Chalmers lednings strategiarbete, planering/uppföljning och verksamhetsutveckling. Vi stöttar även institutioner och styrkeområden med vägledning kring strategisk publicering och genom att sammanställa och leverera bibliometriska data och analyser.

Att arbeta aktivt med ranking är relativt nytt på Chalmers. Vi följer utvecklingen och upprätthåller expertis inom området generellt med fokus på de listor som är mest relevanta för oss; Shanghai, THE och QS. Det är vårt ansvar att sammanställa och leverera data till utvalda rankinglistor och vi analyserar Chalmers placering i relation till vår ambition och placeringen för partners och konkurrenter. Analyserna är ett verktyg i Chalmers lednings och styrelses strategiska arbete.

I avdelningen ingår även GTS (Generic Transferable Skills)​, som arbetar med kurser och professionell utveckling riktat mot Chalmers doktorander.

Vår forskning
Avdelningen bedriver också forskning. Våra disputerade bibliometriker, Tahereh Dehdarirad och Jakaria Rahman, leder bland annat studier kring hur forskningsvärlden ser ut för kvinnor på Chalmers med avseende på till exempel lön och publikationer, och hur man sätter samman den optimala utvärderingspanelen. Läs mer om deras forskning​
Kontakt
Catharina Hiort, avdelningschef
catharina.hiort@chalmers.se, 031-772 8633

Sidansvarig Publicerad: ti 07 maj 2019.