Avdelningen för utveckling och Blended Learning

Avdelningen för Utveckling och Blended Learning består av tio personer, och är indelad i två grupper.

Utvecklingsgruppen arbetar med utveckling och förvaltning av de olika IT-system som institutionen använder, till exempel bibliotekssystemen, research.chalmers.se och institutionens intranät. Gruppen är också ett metodstöd för övriga institutionen inom till exempel UX (User experience) och agila arbetssätt (Scrum, Kanban m.m).

Blended Learning-gruppen (BLT) arbetar i huvudsak på direkt uppdrag från grundutbildningen. Vi är ett stöd för lärare på Chalmers och ger både praktiskt och pedagogiskt stöd med fokus på digitalisering. Målsättningen är att förbättra kvaliteten på undervisningen, bland annat genom aktiviteter som ”Flipped Classroom” där läraren vänder på de traditionella begreppen och ger webbaserade genomgångar istället för traditionella föreläsningar i klassrummen.

BLT arbetar med att ta fram öppna nätbaserade kurser, MassiveOpen Online Courses – MOOC:ar​, där vi har hand om hela processen och fungerar ungefär som ett produktionsbolag. Vi har tagit fram sju MOOC:ar till Chalmers första micromaster-program som är inom fordonsteknologi.

Kontakt

Hugo Landgren, avdelningschef
hugo.landgren@chalmers.se, 031-772 8588

Sidansvarig Publicerad: må 10 sep 2018.