Avdelningen för fackspråk och kommunikation

Avdelningen för fackspråk och kommunikation bedriver undervisning och forskning inom teknisk kommunikation och vetenskapligt skrivande, och kring sambandet mellan kommunikation och lärande.

Avdelningen är verksam inom Chalmers grundutbildning, masterutbildning, forskarutbildning och ger även uppdragsutbildningar och kurser för lärare och forskare. Fackspråks utbildningsuppdrag på Chalmers omfattar kurser och ämnesintegrerade kommunikationsinslag inom akademiskt och fackspråkligt skrivande och olika former av teknisk och vetenskaplig kommunikation. Centralt i avdelningens arbete är att kurser och inslag, som sker på svenska och engelska, i så stor utsträckning som möjligt utformas i samarbete med ämnesföreträdare och programansvariga för att på bästa sätt stötta det disciplinspecifika skrivandet och lärandet.

På avdelningen finns även Chalmers Writing Centre (CWC)​ där studenter kan boka skrivhandledning med utbildade studenthandledare. CWC finns på båda Chalmers campus och handledning ges på svenska och engelska. Studenter kan även boka tid på CWC för att till exempel provpresentera eller få hjälp med att förbereda presentationer.

Vår forskning

Avdelningens forskning berör ämnen inom både språk- och utbildningsvetenskap, exempelvis integration mellan språk och lärande, genrepedagogik och aspekter kring English as a medium of instruction – EMI (engelska som undervisningsspråk). Läs mer om fackspråks forskning och publikationer på respektive medarbetares sida.

Fackspråks medarbetare är involverade i flertalet samarbets- och forskningsprojekt, nationella och internationella nätverk samt interna projekt på Chalmers.
Kontakt
Andreas Eriksson, avdelningschef
andreas.eriksson@chalmers.se​​, +46(0)317725851

Sidansvarig Publicerad: må 04 maj 2020.