Creative Coding

Bild 1 av 3
Creative Coding
logga
kollage

Creative Coding är ett gratis initiativ som består av en serie workshops för unga tjejer mellan 10-15 år. Efter 10 veckor kommer deltagarna att hålla en konsert i Visual Arena på Lindholmen där de kommer att presentera vad de har skapat.

Se reportaget om Creative Coding från SVT Väst

Aktiviteten startar 16 mars och avslutas med en konsert den 2 juni. Creative Coding-teamet är internationellt vilket innebär att projektet hålls på engelska. 

Creative Coding är initierat av institutionen för data- och informationsteknik med syfte är introducera teknik till unga tjejer, genom att på ett roligt sätt experimentera med kod och musik. Målet är att ge flickor självförtroende, stöd, kontakter och kunskap inom naturvetenskap och teknik. Vi erbjuder 10 veckors workshops för 16 tjejer från 10-15 år med mentorskap och kontakter med kvinnliga förebilder från Chalmers. Aktiviteten äger rum på Chalmers campus Lindholmen.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Observera att anmälan för 2023 är full.