Vägledning och stöd

Bild 1 av 1
Studenter i grupp som samtalar.

För att din studietid ska bli så bra som möjligt erbjuder Chalmers ett brett stöd med möjligheter till individuella samtal. Studievägledaren kan hjälpa dig med allt från planering och val av kurser och program till hur du kan hantera din studiesituation. Studentcentrum kan ge generell information och till utbildningssekreteraren vänder du dig med ämnesspecifika frågor.

Studenter

Studievägledning

Central studie- och karriärvägledning

Du som funderar på att börja studera och vill ha stöd och råd i val av program eller utbildning, har allmänna frågor om studier eller behöver hjälpa med att planera din utbildning är välkommen att kontakta den centrala studie- och karriärvägledningen. Hit kan också du som du redan läser på högskolan men som är osäker på om du hamnat rätt vända dig för individuella samtal.

För att boka tid med studievägledare, kontakta Centrala studie- och karriärvägledning.

Centrala studie- och karriärvägledare
Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Studievägledning på program

På varje utbildningsprogram finns en studievägledare. Studievägledarens uppgift är att stödja, vägleda och motivera studenter genom sin utbildning. Till programmets studievägledare vänder du dig om du till exempel behöver hjälp med att planera dina studier, funderar över hur du ska välja, känner dig omotiverad, har tankar på att avbryta dina studier eller vill ha studieuppehåll.

Till studievägledaren kan du också gå om du inte mår bra, känner att du inte hittat rätt bland studiekamrater eller har andra saker runt omkring studierna som påverkar dig och din studiesituation. Ett samtal med en vägledare syftar alltid till att stödja dig att fatta självständiga beslut kring dig själv och dina studier. Studievägledaren på Chalmers är studentens närmaste samtalsstöd och har tystnadsplikt.

För att boka tid med en studievägledare kontaktar du den som vägleder på ditt program.

Campus Johanneberg: Sven Hultins gata 8.(länk öppnas i Chalmers maps)
Campus Lindholmen: Hus Saga, Studentcentrum, Hörselgången 4. (länk öppnas i Chalmers maps)

Studievägledning för fristående kurser

Har du frågor som rör fristående kurser kan du kontakta Lena Sommarström.

Lena Sommarström
Studievägledare vid Studentstöd
Dekorationsbild.

Informationsdisken

Den 19 december stängde informationsdiskarna för student- och IT-frågor i huvudbiblioteket på campus Johanneberg. Den gemensamma informationsdisken öppnade upp igen den 9 januari i FUSE's lokaler i SB3-huset. Du når den från Sven Hultins gata 8 eller via ingången på Betongvägen 9.

Telefontider:
Måndag - fredag (ej onsdag) 10.00-11.00
tel: 031-772 3250

E-post: studentcentrum@chalmers.se

Campus Johanneberg

Besöksadress informationsdisk: FUSE:s lokaler i SB3-huset.
Sven Hultins gata 8 eller via ingången på Betongvägen 9.
Måndag - fredag 12.00-14.00 (Studentcentrum: tisdag och torsdag 12:00 - 14:00)

Campus Lindholmen

Besöksadress informationsdisk: Entréplan i hus Saga, Hörselgången 4.
Tisdag 12.00-14.00

Studenter på campus.

Utbildningssekreterare – stöd utifrån ämnesmässiga frågor

På varje program finns en utbildningssekreterare. Utbildningssekreterarens uppgift är att ge stöd till dig som är student, huvudsakligen utifrån ämnesmässiga frågeställningar. Det innebär bland annat att ge information om kursinnehåll och kursval, liksom att göra olika bedömningar och fatta beslut om tillgodoräknande av kurser och dispenser. Funderar du på om du uppfyller examenskraven för ditt program kan du kontakta din utbildningssekreterare. Om du ska studera utomlands på ett av Chalmers partneruniversitet kontaktar du din utbildningssekreterare för att planera vilka kurser du kan läsa och få tillgodoräknade när du kommer hem igen.

Utbildningssekreteraren ansvarar också för urval och rangordning av de studenter som söker senare del av program och upprättar individuella studieplaner för dig om du är en av de som antas.
Utbildningssekreteraren arbetar nära programansvariga och masterprogramansvariga för att säkra programmens kvalitet och utveckling med bland annat kursvärdering.

Kontaktpersoner per program

Varje program har en programledning som består av programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare. Här hitta...