Vägledning och stöd

Bild 1 av 1
Studenter i grupp som samtalar.

För att din studietid ska bli så bra som möjligt erbjuder Chalmers ett brett stöd med möjligheter till individuella samtal. Studievägledaren kan hjälpa dig med allt från planering och val av kurser och program till hur du kan hantera din studiesituation. Handläggare på Studentstöd kan ge generell information och till utbildningssekreteraren vänder du dig med ämnesspecifika frågor.

Studenter

Studievägledning

Central studie- och karriärvägledning

Du som funderar på att börja studera och vill ha stöd och råd i val av program eller utbildning, har allmänna frågor om studier eller behöver hjälpa med att planera din utbildning är välkommen att kontakta den centrala studie- och karriärvägledningen. Hit kan också du som du redan läser på högskolan men som är osäker på om du hamnat rätt vända dig för individuella samtal.

För att boka tid med studievägledare, kontakta Centrala studie- och karriärvägledning.

Centrala studie- och karriärvägledare
Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Studievägledning på program

På varje utbildningsprogram finns en studievägledare. Studievägledarens uppgift är att stödja, vägleda och motivera studenter genom sin utbildning. Till programmets studievägledare vänder du dig om du till exempel behöver hjälp med att planera dina studier, funderar över hur du ska välja, känner dig omotiverad, har tankar på att avbryta dina studier eller vill ha studieuppehåll.

Till studievägledaren kan du också gå om du inte mår bra, känner att du inte hittat rätt bland studiekamrater eller har andra saker runt omkring studierna som påverkar dig och din studiesituation. Ett samtal med en vägledare syftar alltid till att stödja dig att fatta självständiga beslut kring dig själv och dina studier. Studievägledaren på Chalmers är studentens närmaste samtalsstöd och har tystnadsplikt.

För att boka tid med en studievägledare kontaktar du den som vägleder på ditt program.

Studenter på campus.

Utbildningssekreterare – stöd utifrån ämnesmässiga frågor

På varje program finns en utbildningssekreterare. Utbildningssekreterarens uppgift är att ge stöd till dig som är student, huvudsakligen utifrån ämnesmässiga frågeställningar. Det innebär bland annat att ge information om kursinnehåll och kursval, liksom att göra olika bedömningar och fatta beslut om tillgodoräknande av kurser och dispenser. Funderar du på om du uppfyller examenskraven för ditt program kan du kontakta din utbildningssekreterare. Om du ska studera utomlands på ett av Chalmers partneruniversitet kontaktar du din utbildningssekreterare för att planera vilka kurser du kan läsa och få tillgodoräknade när du kommer hem igen.

Utbildningssekreteraren ansvarar också för urval och rangordning av de studenter som söker senare del av program och upprättar individuella studieplaner för dig om du är en av de som antas.
Utbildningssekreteraren arbetar nära programansvariga och masterprogramansvariga för att säkra programmens kvalitet och utveckling med bland annat kursvärdering.

Studerandeombud

För att garantera opartisk hjälp om en konflikt uppstår mellan studenter och lärare, eller andra anställda, har Chalmers studerandeombud.

Ombuden bevakar studenternas intressen och rättigheter och hjälper till när man upplever orättvisa, påfallande ineffektivitet, fördomar, felaktiga beslut eller andra problem i kontakter med lärare, anställda eller andra studenter.
Ombuden tar emot och undersöker studentens klagomål. Faller ärendet inom arbetsområdet, ser ombuden till att det handläggs opartiskt. Ett typiskt uppdrag är att företräda studenternas intressen i Disciplinnämnden.

Kontakta oss i första hand på mejladressen nedan. Normal svarstid är en till två dagar.
studerandeombud@chalmers.se 

Peter Ljunglöf, telefon: 031-772 1065
Mats Norell, telefon: 031-772 1260

Servicecenter på campus Johanneberg

Chalmers Entré

Välkommen till Chalmers Servicecenter i Kårhuset

Har du en fråga och är osäker på vart du ska vända dig? Välkommen att kontakta eller besöka Chalmers Servicecenter. 

Servicecenter kan hjälpa dig med följande:

  • diverse studentinformation
  • enklare it-support
  • vissa frågor om passerkort
  • hittegods – ta emot och lämna ut
Om vi inte kan besvara din fråga direkt vet vi oftast hur vi kan hjälpa dig vidare. 
Chalmers Servicecenter
Övrig information

Välkommen med alla slags frågor som rör studier eller universitetet.

Besöksadress: Chalmers Entré, Chalmersplatsen 1

Öppettider: måndag – fredag 08.00 – 16.00

Kontaktpersoner per program

Här hittar du kontaktpersoner till programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare för ditt program