Educating the educators: professional development of academics for internationalisation at home

Bild 1 av 1
Dekorativ

Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande (CLS) driver i samarbete med KTH, Jönköping University och KU Leuven projektet Educating the educators: Professional development of academics for internationalisation at home. Forskningen i projektet handlar om det som brukar kallas internationalisering på hemmaplan.

Kartläggning för förståelse - granska effekter

Projektet kartlägger svenska lärosätens satsningar när det gäller lärares kompetensutveckling för att främja internationalisering på hemmaplan och granskar också kritiskt effekterna av sådana satsningar på lärarnas undervisningspraktik i klassrummet. Projektet har också ett särskilt fokus på internationalisering på hemmaplan inom ingenjörsutbildning i olika länder, i synnerhet effekten av lärares internationaliseringsarbete med studenter.

Sammantaget vill projektet bidra till ökad förståelse för lärares centrala roll för internationaliseringen och effektivt stöd för lärare i deras ambitioner att internationalisera program/kurser. På det sättet kan lärarnas förtroende och engagemang för internationalisering öka och i längden bidrar detta till en mer inkluderande lärandemiljö, ökad interkulturell kompetens bland studenter och ökad kvalitet på utbildningen.

Finansiering

Projektet har finansiering från STINT inom ramen för en särskild utlysning 2022: Bidrag för kunskapsutveckling om internationalisering.

Projektet är kopplat till ett av institutionens forskningsteman Internationalisering av högre utbildning och forskning.

Kontakt på Chalmers

Hans Malmström
  • Biträdande professor, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande
Becky Bergman
  • Universitetslektor, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande

Övriga medverkande

Lucie Weissova, Jönköping Universitet

Björn Kjellgren, KTH

Jan Van Maele, KU Leuven

För mer information om projektet