Rektor kommenterar

Bild 1 av 1
Martin Nilsson Jacobi, rektor.
Rektor och vd Martin Nilsson Jacobi.

Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Martin Nilsson Jacobi sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande. ​

Att urskilja mål och mening i myllret

2023-12-21: Chalmershösten 2023 har varit intensiv – som den brukar vara, och som den ska vara på ett tekniskt universitet fyllt av passionerade personer. Ett myller av händelser, arbetsinsatser, beslut och insikter.

Chalmers häver ställningstagandet om politiska manifestationer på campus

2023-11-17: Vi arbetar nu tillsammans med studentkåren fram en hantering där arrangörer informerar oss i förväg om manifestationer på campus. På så sätt kan vi i dialog med arrangörerna ta ansvar för tryggheten på ett bättre sätt.

Inga politiska manifestationer på Chalmers campus

2023-11-13: För att värna säkerhet och trygghet för anställda och studenter kommer Chalmers inte att upplåta lokaler eller campus-ytor till politiska manifestationer.

Stöd med anledning av konflikten i Mellanöstern

2023-10-12: Det är med sorg och förfäran vi tar del av den upptrappade konflikten i Mellanöstern. Brutalt våld mot civila och den våldsspiral som följt har gjort en svår situation ännu svårare; vägen mot fredlig samexistens mellan regionens folk har blivit ännu längre.

”Sveriges system för forskningsfinansiering är defekt”

2023-08-25: Det svenska systemet för forskningsfinansiering behöver reformeras och den politiska detaljstyrningen behöver minska. Det är en avgörande fråga för forskningens kvalitet och Sveriges ställning som kunskapsnation. Tyvärr har vi sett och ser oroande tecken på ökad politisk styrning och kortsiktighet.

”Sverige behöver oberoende universitet och högskolor”

2023-05-03: Regeringen beslutade nyligen att korta mandatperioden för ledamöter i universitets- och högskolestyrelser till mindre än halva tiden. Regeringen påtalade också vilka kompetenser som behöver tillföras dessa styrelser. Detta har – fullt naturligt – väckt kraftiga reaktioner på landets lärosäten.

”Internationella samarbeten och den akademiska friheten”

2023-02-21: Chalmers är och har varit medvetna och vaksamma i våra samarbeten med lärosäten och organisationer i totalitära stater, men ett mer samordnat och systematiskt arbetssätt behöver nu tas fram nationellt.

”Chalmers fördömer våld mot studenter i Iran”

2022-10-04: ​Den pågående situationen i Iran med upptrappat våld mot studenter och universitetsanställda vid lärosäten är oacceptabel och djupt oroande. Chalmers fördömer sådana våldsyttringar. ​

​​​​IVA:s 100-lista: ”Chalmers teknik i mänsklighetens tjänst”

2022-05-11: ​Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har presenterat årets 100-lista, som den här gången extra tydligt lyfter fram forskningens potential att lösa mänsklighetens utmaningar. Listan består av 70 forskningsprojekt som IVA bedömer har stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Av 70 projekt bidrar Chalmers med 13 och vi toppar därmed listan. De lärosäten som återfinns på andra och tredje plats bidrar med åtta respektive sex projekt.

Kriget i Ukraina: ”Vikten av att värna demokratin och den fria tanken”

2022-03-01: ​Det är med stor bestörtning och oro som vi följer händelseutvecklingen i Ukraina. Rysslands militära angrepp är ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet. Som lärosäte och universitet värnar vi demokrati, människors lika värde och rätten att uttrycka sin fria tanke. Chalmers fördömer därför det krig som nu pågår i Europa och vill uttrycka vår sympati med Ukrainas befolkning.​

”Välkommen batterisatsning kräver spetskompetens”

2022-02-08: Northvolts och Volvo Cars etablering av en ny batterifabrik i Göteborg är mycket goda nyheter – på flera plan. Fabriken bidrar med arbetstillfällen i Västsverige och den stärker såväl samhällets som Volvo Cars och den övriga fordonsindustrins elektrifiering. Etableringen visar också att Göteborg är konkurrenskraftigt som geografisk plats och har förutsättningar i världsklass med ett nära samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

”Det brådskar att samordna Sveriges e-infrastruktur”

2022-01-13: Regeringen behöver agera och ta de nödvändiga stegen mot en nationellt samordnad e-infrastruktur. Det skriver Chalmers rektor Stefan Bengtsson i ett debattinlägg. Annars riskerar svensk forskning och innovationsförmåga att ta skada.