Rektor kommenterar

Bild 1 av 1
Stefan Bengtsson, rektor.
Rektor och vd Stefan Bengtsson.

Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande. ​