Chalmers häver ställningstagandet om politiska manifestationer på campus

Bild 1 av 1
Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd, Chalmers tekniska högskola.
Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd, Chalmers tekniska högskola.

2023-11-17: Vi arbetar nu tillsammans med studentkåren fram en hantering där arrangörer informerar oss i förväg om manifestationer på campus. På så sätt kan vi i dialog med arrangörerna ta ansvar för tryggheten på ett bättre sätt.

Beskedet vi gav i måndags (13 november) om att inte upplåta campus eller våra lokaler till politiska manifestationer har väckt starka reaktioner.

Jag tycker att engagemanget i grunden är väldigt positivt – studenter, forskare och lärare vill ha högt i tak, ett campus öppet för samtal och där olika åsikter och tankar kan uttryckas och prövas mot varandra. Det är en självklar grundprincip även för mig personligen. Vår utmaning är att samtidigt säkra en trygg studie- och arbetsmiljö. Vi bedömer att en dialog med arrangörer och en hantering enligt den process som arbetas fram nu är tillräckligt.

Samtidigt finns all anledning att vara ödmjuk i detta.

Ställningstagandet skedde inte i ett vakuum utan utifrån en analys av den då rådande, eskalerande situationen. Det genomfördes aktioner och aktiviteter på campus, på sätt som gjorde att anställda och studenter kände obehag och oro och vi kände att vi var tvungna att agera för att säkra trygghet och arbetsmiljö. Men vi borde ha varit tydligare med att avsikten var att dra tillbaka ställningstagandet så snart situationen tillät.

Det betyder egentligen att vi återgår till den praxis som gällt tidigare, där ambitionen varit att föra en dialog med arrangörer inför evenemang och manifestationer. Så har inte alltid skett. Högskolan och studentkåren kommer nu gemensamt att utveckla processen för att säkerställa att en dialog alltid sker.

Det nya ställningstagandet, som träder i kraft omedelbart, innebär att Chalmers hållning att inte tillåta politiska manifestationer på campus har upphävts.

Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola

 

Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.