Chalmers expertis i samband med kriget i Ukraina

På Chalmers tekniska högskola finns flera forskare som vill och kan bidra till kunskapsläget kring den ryska invasionen i Ukraina, ur olika aspekter. Här följer ett urval av Chalmersforskare som kan svara på frågor.

Energi – priser, tillgång, omställning, nya energislag

Europas omställning till förnybar energi har skapat ett ökat beroende av rysk gas.
Vad händer nu med energimarknaden?

Industrins motståndskraft mot störningar

Hur påverkas industriföretag, och deras värdekedjor i Sverige och utomlands, av störningar i logistikkedjorna? Hur väl klarar den svenska industrin att stå emot kriser? Vilka är de största utmaningarna?

Informationsteknik, cyberangrepp

Kärnkraft, kärnteknik, ​reaktorsäkerhet

Påverkar kriget svenska kärnkraftverks tillgång till bränsle? Om Ryssland stänger av eller kraftigt minskar tillförseln till Europa står flera länder inför en mycket svår situation – kan kärnkraft ersätta gasen helt eller delvis? Vilka andra risker och konsekvenser, kopplade till kärnteknik och reaktorsäkerhet, finns med tanke på det pågående kriget?

Mobilnät och radiokommunikation

Samhällsbyggnad

Förstörd bebyggelse – konsekvenser, återuppbyggnad, kulturmiljöer. (Claes Caldenby har kunskap om bebyggelse och arkitektur i Kiev och Odessa.)

Taggar: