”Det brådskar att samordna Sveriges e-infrastruktur”

Bild 1 av 1
Stefan Bengtsson
Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.​

2022-01-13: Regeringen behöver agera och ta de nödvändiga stegen mot en nationellt samordnad e-infrastruktur. Det skriver Chalmers rektor Stefan Bengtsson i ett debattinlägg. Annars riskerar svensk forskning och innovationsförmåga att ta skada.

Chalmers bedriver sedan många år forskning på en världsledande nivå. Detsamma gäller för de andra svenska lärosätena och det sker intensiv samverkan i ett stort antal forskningsprojekt. Tack vare digitaliseringen har samarbete och gemensamma projekt underlättats. Men i Sverige haltar utvecklingen av den digitala infrastruktur, eller e-infrastruktur, som krävs för att universitet och näringsliv ska kunna samarbeta effektivt.

Så vad saknas? I praktiken en koordinerad satsning på anpassade digitala verktyg för dataöverföring, storskaliga beräkningar, analys, lagring och öppet tillgängliggörande för återanvändning och granskning av forskningsdata. Till viss del finns redan sådana funktioner tillgängliga för universiteten. Men det rör sig om enskilda aktörer och det saknas samordning och nationell strategi. Resultatet är ineffektiv resursanvändning och sämre stöd till forskningen.

Just nu görs stora satsningar på forskningsanknuten e-infrastruktur i Europa. Sverige behöver en sammanhållen röst i internationella sammanhang. Vi behöver också en satsning som möter de ambitioner vi ser på kontinenten.

En digital infrastruktur för forskning är kort sagt en nyckelfaktor för framgångsrik forskning på Chalmers och andra lärosäten i landet. Och därmed i förlängningen för svensk konkurrenskraft och innovationsförmåga. Frågan finns på regeringens dagordning, genom den utredning om forskningsinfrastruktur​ som regeringens särskilda utredare Tobias Krantz presenterade i augusti 2021.

Men i utredningen föreslås fler rättsliga prövningar vilket leder till en utdragen tidplan. Det vi på Chalmers och övriga forskningstunga lärosäten nu behöver är handling. Att en ny myndighet får ett samlat ansvar för Sveriges e-infrastruktur och att beslut om detta fattas snarast.

Jag och rektorerna för Sveriges universitet uppmanar regeringen att agera i en debattartikel i Ny Teknik​. Läs den gärna. Det handlar om framtiden för svensk forskning.

Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola​

 

Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.